Rekisteriseloste // Applicant Register

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Hakijarekisteri/Tuocon Oy

1. Rekisterinhaltija

Tuocon Oy
Sentnerikuja 2, 5.krs
00440 HELSINKI

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Toni Karlsson
Sentnerikuja 2, 5.krs
00440 HELSINKI

3. Rekisterin nimi

Hakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään Tuocon Oy:n rekrytointipalveluiden toteuttamisessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää hakijoiden itsestään työnhaun yhteydessä luovuttamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan hakijan itsensä luovuttamista asiakirjoista, kuten CV:stä, saatekirjeestä ja täytetystä hakemuslomakkeesta sekä mahdollisista haastatteluista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain työnhakijan kannalta potentiaalisille työnantajille rekisteröidyn henkilön suostumuksella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain asianomaisasemassa olevalle tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla. Rekisteröidyn henkilön suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa myös muuhun tarkoitukseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vain erikseen määritetyt henkilöt pääsevät tietoihin käsiksi.

PRIVACY STATEMENT Personal Data Act (523/99) 10 § and 24 §

Applicant Register/Tuocon Oy

1. Controller

Tuocon Oy
Sentnerikuja 2, 5.krs
00440 HELSINKI
FINLAND

2. The person in charge of the register

Toni Karlsson
Sentnerikuja 2, 5.krs
00440 HELSINKI
FINLAND

3. Name of the register

Applicant register

4. The purpose of the use of the register

The register is used in the recruiting services of Tuocon Oy.

5. Data content of the register

The register contains information given by the applicant during the job application process.

6. Regular sources of information

The data is obtained from documents given by the applicant such as CV, cover letter and possible interviews.

7. Regular destinations of disclosed data

The data is only given to potential employers with the consent of the applicant.

8. Transferring of disclosed data outside of EU

Information will only be transferred with the consent of the applicant or by virtue of law.

9. Principles of securing the register

Digitally stored information is protected by usernames and passwords. Access rights are given only to specified persons.