Bellmer Finland

Autoimme dokumentoimaan SEQ-auditointiin valmistautumista varten vallitsevan tilanteen.

Tutkimushaastatteluilla arvokasta tietoa

Osana Bellmer Finlandin HSEQ-auditointiin valmistautumista Tuocon auttoi dokumentoimaan vallitsevan tilanteen.

Tuotimme hiljaisesta tiedosta ja toimintamalleista yhteenvetoa haastattelemalla yrityksen henkilöstöä ja vastuuhenkilöitä. Haastattelujen myötä suuri määrä hiljaista tietoa puhuttiin ja kirjattiin auki.

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme