Creating Careers, Building Businesses.

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Kymmenennen toimintavuoden täyttymisen kunniaksi on paikallaan yrityksenä katsoa peiliin – ja hymyillä tyytyväisenä hyvin tehdyn työn johdosta.

Tuoconin taival käynnistyi 2010 syyskuussa asiakkaidemme toiveesta. Tarjosimme tukea liiketoiminnan kehittämiseen tuottamalla liikkeenjohdolle tietoa päätöksenteon tueksi. Toimintamme ytimessä olivat henkilöstön, myynnin ja asiakaspalvelun kehittäminen. Nämä samat asiat ovat ehdottomia vahvuuksiamme tänäkin päivänä.

Creating Careers

Tuoconin kivijalka vuonna 2020 on työurien luominen. Omalla työllämme edistämme työmarkkinoiden tehokkuutta ja osaamisen liikkuvuutta. Tässä voimme onnistua ainoastaan silloin, kun palvelemme tasa-arvoisesti sekä työnantajia että osaajia yksityishenkilöinä. Vuodesta toiseen ja toimialasta riippuen lehtien otsikoissa vaihtelevat tarinat ”työnantajan markkinoista” tai ”työntekijän markkinoista”. Oli niin tai näin, odotuksista työnantajan ja työntekijän välillä tulee pystyä viestimään avoimesti ja varmistaa molemminpuolinen ymmärrys työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, tilannekohtaisesta neuvotteluasetelmasta riippumatta.

Työmarkkinan trendit, työn eri muodot, niiden sulautuminen ja sekoittuminen keskenään ovat teemoja, joiden tulee näkyä nykyaikaisen henkilöstöpalvelualan toimijan palveluissa.

Suorahakujen ja rekrytointien lisäksi autamme organisaatioita ja yksilöitä kehittämään ammatillista osaamista ja löytämään uusia suuntia työurille valmennuksin. Olemme tukena myös niissä tilanteissa, kun työsuhteita joudutaan päättämään. Muutosturva- ja Outplacement-palvelut varmistavat, että irtisanotut henkilöt saavat ammatillisessa mielessä tilanteen hallintaan ja hahmottavat paremmin kaikki eri mahdollisuudet uran seuraavan vaiheen käynnistämiseksi.

Outplacement-, ja Interim-palvelut ovat keinojamme tarjota työkaluja ja mahdollisuuksia niin yrityksille, esihenkilöille kuin yksittäisille osaajille kehittyä ja jatkaa menestyksekkäästi matkaa työelämän epäjatkuvuuskohtien yli.

Yksilön näkökulmasta työuran eri vaiheet ja niiden linkittyminen toisiinsa voivat näyttäytyä arvaamattomana ja epätietoisuuden täyttämänä polkuna. On totta, että kaikkeen ei voi vaikuttaa, ja joskus työuran suunta voi vaihtua hyvinkin yllättävin tavoin. Tuoconilla haluamme huolehtia omalla toiminnallamme, että kansantalouden näkökulmasta arvokasta osaamista ei hukata organisaatioiden ja työurien muutoksissa, vaikka työllistävä taho vaihtuisikin.

Building Businesses

Oma menestyksemme on nyt ja tulevaisuudessa täysin riippuvainen palvelemiemme asiakkaiden menestyksestä. Yhteistyötä lähdemme aina tekemään pitkällä aikajänteellä molemminpuolista kunnioitusta ja luottamusta rakentaen. Henkilöstöpalveluiden rinnalla tarjoamme tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä perinteistä liikkeenjohdon konsultointia. Näillä palveluilla tähtäämme samoihin tavoitteisiin kuin vuonna 2010 – asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen erityisesti myynnin ja asiakaspalvelun jalostamisen kautta.

Tuoconin tapauksessa suutarin lapsella on komeat, kestävät ja mukavat kengät. Toteutimme vuoden 2019 päätteeksi ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta Tuoconin omille asiakkaille suunnatun kilpailukykyanalyysin. Ratkaisutoimisto Seedi keräsi Tuoconin asiakkailta palautetta toiminnastamme ja muodosti NPS-suositteluindeksin mukaisen tuloksen.

Tuocon Oy:n NPS vuoden 2019 lopussa oli 90.

NPS-keskiarvo kaikista yrityksistä, joille Seedi on tehnyt kilpailukykyanalyysin on 33.

(Lähde: Ratkaisutoimisto Seedi, 2019)

Olemme ylpeitä asiakas- ja kumppanisuhteista, joita olemme onnistuneet rakentamaan kuluneen vuosikymmenen aikana. Avain tähän on se, että etenkin silloin, kun sinnikkyyskään ei auta siivittämään onnistumiseen, kannamme vastuumme avoimesti. Teemme kaikkemme tukeaksemme asiakkaidemme menestystä ja menestyäksemme heidän kanssaan.

Tuoconin asiakkaana on helppo olla – menestystä itse kunkin syksyyn!

Olli Ruokolainen

Johtaja, tutkimuspalvelut

+358 50 411 3991

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme