Mihin sinä perustat päätöksesi?

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 kunniaksi on paikallaan pysähtyä ja pohtia hetki pidättelemättömän sisällöntuotannon kultakaudella sitä, mihin itse kukin oman päätöksentekonsa perustaa – akateemiseen tutkimustietoon, itse/kumppanin kanssa kerättyyn tuoreeseen aineistoon vai johonkin ”muualta luettuun tai kuultuun”.


Luonnontieteellinen ja yhteiskunnallinen akateeminen tutkimus ja siihen kohdistuva tieteellisen yhteisön vertaisarviointi ovat asioita, joille omalta osaltani lasken merkittävän itseisarvon osana ihmiskunnan kehittymistä kvartaalit, tilikaudet ja sukupolvet ylittävällä aikajänteellä. ”Oikeasti iso kuvan”, jopa kosmologisen perspektiivin koen henkilökohtaisesti mielenkiintoiseksi ja se auttaa asettamaan arkisia murheita sopivampiin mittasuhteisiin, mutta mainittujen kvartaalien, tilikausien ja sukupolvien tarkasteluvälillä fokusta täytyy kuitenkin hieman säätää.


Pitkäjänteisellä sukupolvienkin rajat ylittävällä omistajatyöllä ja strategisella johtamisella on tarpeen tarkastella yhteiskunnan pidemmän aikavälin kehityssuuntia, etenkin jos tarkoituksena on vähintään seurata ajankohtaisia ilmiöitä tai jopa olla vaikuttamassa niihin yrityksen tai muun organisaation omalla toiminnalla. Näissä tilanteissa pitkäjänteinen akateeminen tutkimus ja riippumaton tieteellinen työ perustelevat asemansa yhä äärimmäisen hyvin osana päätöksentekoa tukevan tiedon tuottamista. Yhteistyö liiketoiminnan ja akatemian välillä on tärkeää ja se pitää sisällään laajan spektrin eri tarpeita palvelevia muotoja, joita mekin Tuoconilla pyrimme säännöllisesti hyödyntämään osana omaa toimintaamme.


Operatiivinen johtaminen ja päivittäisten liiketoimintapäätösten tekeminen taas ei aina ehdi odottaa akateemista vertaisarviointiprosessia, vaan tilannetietoa tarvitaan nopeammin käyttöön. Olennaista on silti pitää mielessä miten ja mistä tietoa kerätään, jotta se olisi riittävän luotettavaa päätöksenteon tueksi. Tässä kategoriassa Tuocon on asiakkaidensa apuna tuottamassa liikkeenjohdon työn tueksi, jos ei ihan akateemista, niin tutkittua tietoa joka tapauksessa. Tietoa keräämme eri sidosryhmistä haastatteluin ja kyselyin sekä tiukkaa lähdekritiikkiä noudattaen olemassa olevista kirjallisista lähteistä, tilastoista ja organisaatioiden omasta viestinnästä. Autamme henkilöstötutkimuksin, asiakastyytyväisyysselvityksin ja markkinatutkimuksin asiakkaitamme tekemään hyviä päätöksiä tutkittuun tietoon perustuen.


Loppuun haluan vastuullisen päätöksenteon nimissä korostaa, että muista käyttää päätöksenteon aikajänteeseen ja päätettävän asian tärkeyteen sopivaa lähestymistä ja tietoa. Pidä kuitenkin huoli, että tieto on tavalla tai toisella tutkittua ja siten sen laatu varmistettu. Fiilikselle ja intuitiolle on elämässä paikkansa, mutta liiketoiminnassa niiden pohjalta tehtyjä päätöksiä voi olla hankala perustella jälkikäteen.


Tutkitun tiedon puolesta,
Olli Ruokolainen

Olli Ruokolainen

Johtaja, tutkimuspalvelut

+358 50 411 3991

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme