Opintiellä

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Tara Westoverin omaelämänkerta Opintiellä on paitsi uskomaton (selviytymis)tarina ja mainio kirja, myös erinomainen kannustin astua opintielle.

”Ymmärsin, että tämä yksi asia, enemmän kuin mikään toinen, erotti minun perheeni muista: me emme käyneet koulua”

Väitän Tara Westoverin kirjan opin pätevän myös liiketoiminnassa – oppiminen ja toimintamallien jatkuva haastaminen tarjoavat polkuja parempaan tulevaisuuteen. Yrityksille kyky tuottaa arvoa asiakkaille on menestyvän liiketoiminnan kivijalka. Kyky tuottaa arvoa pitkäjänteisesti on mahdollista säilyttämällä kilpailukyky, jonka ajurina on jatkuva oppiminen. Kyky vastata ja sopeutua toimintaympäristön muutoksiin on parempi yrityksissä, joiden kulttuuri perustuu kyseenalaistavalle evoluutiolle. Jari Sarasvuota lainaten ”Se joka oppii nopeiten syö ajassa elävältä sen, joka osaa eniten.” Kirkas johtopäätös on, että oppiminen ja uusiutuminen ovat välttämättömiä, joskaan ei riittäviä edellytyksiä menestykselle ja resilienssille.

Menestystä halajavan organisaation kannatta astua opintielle. Sama pätee yksilötasolla. Yhteiskunnassa ja työelämässä on perinteisesti arvostettu sivistystä ja arvostetaan edelleen. Kyse ei ole pelkästään menestyksestä. Kokemus siitä, että oppii ja kehittyy lisää tyytyväisyyden tunnetta ja itsearvostusta. Voidaan todeta, että organisaatioiden ja yksilöiden intressit ovat tässä mielessä kauniisti linjassa. Yritysjohdon kannattaa tavoitella kulttuuria ja rakenteita, jotka tukevat yksilöiden oppimista ja kehittymistä. Yritys voi edistää oppimista esimerkiksi viestimällä kouluttautumisen arvostuksesta, ohjata yrityksen tarjoamille kursseille, valmennuksiin ja tutkintoihin sekä antaa mahdollisuuden käyttää kouluttautumiseen työaikaa. Kouluttaminen on kannattava investointi.

Markkinoita paremmin menestyvät yritykset ovat tutkitusti usein myös markkinoita nopeammin oppivia yrityksiä. Menestyksen ja oppimisen välillä on tunnistettu kausaalisuhde. BCG:n ja Fortunen yhdessä julkaisema menestyvien yritysten indeksi Fortune Future 50 määrittelee yhtiöitä, jotka ovat menestyneet, ja joiden odotetaan menestyvän jatkossakin, erityisen hyvin. BCG:n Martin Reevesin ja Tom Deeganin Fortune Future 50 -indeksiä käsittelevässä -artikkelissa esitellään kolme tekijää, jotka erottavat erityisen hyvin menestyvät yritykset muista;

– Kyky erottautua kilpailijoista (Uniqueness mindset)

– Korkea kunnianhimo (extraordinary ambition)

– Oppimisnopeus (rate of learning)

Reevesin ja Deeganin mukaan nämä kolme tekijää erottavat menestyvät yritykset muista toimialasta riippumatta. Julkaisussa mainitaan kolme esimerkkiä:

Tekstiilialan jättiläinen Lululemon Athletica on esimerkki urheilullisten vapaa-ajan vaatteiden markkinoilla erottuvasta yrityksestä, joka menestyy kilpailussa markkinassa omaleimaisilla tuotteillaan. Yhtiö on onnistunut luomaan lähes 100 miljardin euron markkinan ”athleisure” -vaatteillaan:

http://eu.lululemon.com/

Teslan menestys on erinomainen esimerkki korkeasta kunnianhimosta. Tesla on onnistunut edistämään autoalan murrosta perinteisistä voimanlähteistä sähköiseen liikenteeseen. Yhtiö on noussut markkina-arvoltaan maailman kuudenneksi arvokkaimmaksi yritykseksi. Tesla on haastanut toimialan perinteisiä toimintatapoja erittäin menestyksekkäästi asettamalla jopa hullunrohkeita ja erityisen kunnianhimoisia tavoitteita.

https://www.tesla.com/fi_fi

Kiinalainen verkkokauppajätti Alibaba on yritys, jonka menestys perustuu markkinoita nopeampaan oppimiseen.Yhtiö muodostuuketterien, hajautettujen ja itsenäiseen päätöksentekoon kykenevien yksiköiden muodostamasta kokonaisuudesta. Alibaban rakenne ja johtamiskäytännöt mahdollistavat kokeilukulttuurin, joka tehostaa oppimista.

https://www.alibaba.com/

Lululemon Athletican, Teslan ja Alibaban kansainvälisiä menestystarinoita yhdistää myös panostukset koneoppimiseen, big data:n hyödyntämiseen, ja päätöksenteon automatisointiin. Nämä erityisen hyvin menestyvät yritykset ovat vahvasti ajassa kiinni ja tarttuvat proaktiivisesti teknologisen kehityksen avaamiin mahdollisuuksiin oppia ja kehittää toimintaansa.

Opintiellä oleva yritys menestyy toimialasta riippumatta. Takeaway markkinan valtaamiseen ja resilienssiin: panosta koulutuksiin, ruoki kunnianhimoa yksilötasolla ja varmista, että erotut kilpailijoista selvästi, esimerkiksi täysin poikkeuksellisella palvelulla.

Janne Karlsson

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme