Rekisteriseloste

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Kandidaattirekisteri/Tuocon Oy

1. Rekisterinhaltija

Tuocon Oy
Tietotie 9
01530 VANTAA
FINLAND

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Johanna Tanskanen
Tietotie 9
01530 VANTAA

3. Rekisterin nimi

Kandidaattirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään Tuocon Oy:n suorahaku- ja rekrytointipalveluiden toteuttamisessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kandidaatin itsestään suorahaku- tai rekrytointiprosessin yhteydessä luovuttamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan kandidaatin itsensä luovuttamista asiakirjoista, kuten CV:stä, saatekirjeestä ja täytetystä hakemuslomakkeesta sekä mahdollisista haastatteluista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain kandidaatin kannalta potentiaalisille työnantajille rekisteröidyn henkilön suostumuksella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain asianomaisasemassa olevalle tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla. Rekisteröidyn henkilön suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa myös muuhun tarkoitukseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vain erikseen määritetyt henkilöt pääsevät tietoihin käsiksi.

Privacy Statement Personal Data Act (523/99) 10 § and 24 §

Candidate Register/Tuocon Oy

1. Controller

Tuocon Oy
Tietotie 9
01530 Vantaa
FINLAND

2. The person in charge of the register

Olli Ruokolainen
Tietotie 9
01530 VANTAA
FINLAND

3. Name of the register

Candidate register

4. The purpose of the use of the register

The register is used in providing executive search and recruiting services of Tuocon Oy.

5. Data content of the register

The register contains information given by the candidate during a executive search or recruitment process.

6. Regular sources of information

The data is obtained from documents given by the candidate such as CV, cover letter and possible interviews.

7. Regular destinations of disclosed data

The data is only given to potential employers with the consent of the applicant.

8. Transferring of disclosed data outside of EU

Information will only be transferred with the consent of the candidate or by virtue of law.

9. Principles of securing the register

Digitally stored information is protected by usernames and passwords. Access rights are given only to specified persons.

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme