Työnhakija – miten tunnistat oikean työpaikan?

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Rekrytoinneissa ja suorahauissa haasteena on sen oikean löytäminen. Mutta mistä sen tunnistaa? Joskus se on vain vahva tunne. Työnhaku on hieman kuin parisuhteen muodostamista.

Työ on kuitenkin suuri osa elämäämme. On siis äärimmäisen tärkeää laittaa ajatusta siihen, mitä itse työnhakijana uudelta työltään haluaa, kuten myös yrityksenä siihen, mitä uudelta työntekijältä odottaa. Se oikea ei kävele joka kadun kulmalla vastaan.

Mitä työnhakijan olisi hyvä huomioida saadakseen vakaan ja kestävän työsuhteen?

Kiinnostus

Mikä minua itseäni kiinnostaa, mikä minut saa innostumaan ja onko jokin tietty toimiala, jolla haluaisin työskennellä. Oma sisäinen palo on asia, mitä on vaikea korvata ulkoisilla motivaatiotekijöillä. Oma uteliaisuus ja kiinnostus uusia tehtäviä, asioita ja kokemuksia kohtaan vaihtelee yksilöittäin. Kaikki ei tykkää kaikesta.

Arvomaailma

Tukeeko alan ja kiinnostavan yrityksen arvot omia arvojani? On vaikea työskennellä sellaisten asioiden parissa, joita ei itse allekirjoita, kuten myös organisaatiossa, jonka arvomaailma ei kohtaa omien ajatusten kanssa.

Meidän omaan turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös kokemus ympärillä tapahtuvista valinnoista. Työelämässä yhä korkeampaan rooliin nousee psykologisen turvallisuuden käsite, joka on upeasti nostanut päätään johtamisen tärkeänä kulmakivenä.

Tapa toimia

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, ja kaikessa tekemisessä on olemassa vaihtoehtoja. Meillä kaikilla on omat luontaiset tapamme toimia ja parhaimmillamme olemme silloin, kun saamme toteuttaa itseämme itselle ominaisella tavalla. Analyyttisestä ei saa räjähtävän spontaania henkilöä väkisin, eikä toisinpäin.

Se miten itse toimin, tulee istua myös palkkaavan organisaation toimintatapoihin ja arvomaailmaan. Uskallammeko olla oma itsemme, tehdä valintoja tai päätöksiä ilman, että toimintaamme kyseenalaistetaan jatkuvasti? Kohtaavatko tapamme siis toisensa

Historia

Millaista osaamisen reppua kannan selässäni? Meitä jokaista muovaa eletty elämämme, joka omalta osaltaan painaa, nostaa tai työntää meitä eteenpäin. Opinahjot, työpaikat ja omat valintamme ovat opettaneet meille sen mitä olemme nyt, miten ajattelemme ja missä olemme kokeneita.

Historialla on suuri merkitys osaamisen ja rohkeuden kanssa. Mitä osaamme, on ydinkysymyksiä silloin, kun pohdimme sopivuuttamme uuteen tehtävään. On tärkeä osata sanoittaa oma tekemisensä selkeästi, konkreettisesti ja siten, että tulkinalle ei jää liikaa tilaa. Vain tarkkaan sanoittamalla voimme kuvata omaa osaamistamme ja toinen puoli ymmärtää, vastaako se heidän tarpeitaan.

Oma persoonamme

Istummeko me palkkaavaan organisaatioon? Yritysten kulttuuri rakentuu yrityksen tavoitteiden, siellä työskentelevien ihmisten ja historian myötä. Työnkuvat vaihtelevat ja erilaisille luonteille sopii kullekin omat tehtävät. Kun työntekijää haetaan, ei haeta vain resurssia, haussa kyse on ihmisistä. Rauhallinen tiimi saattaa vierastaa voimakastahtoista ja eteenpäin työntävää tekijää, joka kovaäänisesti nostaa asioita esiin. Kuten parisuhteissa, myöskään työelämässä, kaikki eivät sovi toisilleen.

Hakijan omaksi eduksi on ymmärtää oma tavoite, oma osaaminen ja suunta, jota kohti haluaa kulkea. Mahdollisuuksia on paljon, tärkeä on ymmärtää itse mikä auttaa omalla polulla, mihin kannattaa tarttua ja mikä on todennäköisesti tarkoitettu jollekin toiselle.

Toisaalta sama pätee rekrytoivaan yritykseen! Rekrytoivalta taholta tulee löytyä rohkeutta tunnistaa substanssiosaamisen lisäksi ne piirteet, jotka ovat eduksi työssä ja työyhteisössä, kuten myös ne tekijät, jotka saattavat rekrytoinnin onnistumisen vaarantaa. Pieleen mennyt rekrytointi ei ole kenenkään etu.

Voisiko siis leikkisästi kuvata, että rekrytointi on parhaimmillaan soidintanssia hakijan ja rekrytoivan yrityksen välillä? Välillä pörhistellään prameita höyheniä ja näytetään parhaita puolia. Toisaalta, kuten deittailumaailmassa, pelkkä ulkokuori ei kanna kauas, sisältö se on mikä ratkaisee.

P.S. Olisiko sinua kiinnostava työpaikka täällä? Katso avoinna olevat työpaikat, joihin etsimme juuri nyt oikeita henkilöitä.

Suurin osa toimeksiannoistamme on suorahakuja, jotka eivät tule avoimiin työpaikkoihin. Jos haluat varmistaa, että juuri sinun osaamisesi huomioidaan sinulle soveltuvien positioiden osalta, jätä meille hakemuksesi.

Yksityinen: Minna Duray

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme