Uutta suuntaa coachingin avulla

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Luovuuden ja merkityksellisyyden tunteen katoaminen on yksi varmimpia merkkejä siitä, että työhön on pesitynyt jonkinlainen ajatussolmu. Mitä takkuisemmalta työn teko tuntuu, sitä tärkeämpää olisi tutkailla, mikä työssä kuluttaa energiaa ja mikä ylläpitää voimavaroja. Coaching ja uravalmennus on suunnattu henkilöille, joilla on riittävät voimavarat tutkia omaa tilannettaan ja tehdä sen perusteella toimenpiteitä. Ei siis ole perusteltua jäädä odottelemaan, että ahdistus kasvaa tai olo hankaloituu, vaan valmennuksen voi aloittaa ilman selkeää, korjattavaa ongelmaa. Coaching on menetelmä, joka tutkitusti:

  • lisää valmennettavan toiveikkuutta ja resilienssiä
  • avaa toimintamahdollisuuksia ja laajentaa näkökulmia
  • lisää luovuutta
  • energisoi valmennettavaa tarttumaan tarvittaviin muutoksiin
  • pölyttää juurtuneita käsityksiä itsestä, työstä ja työyhteisöstä tavalla, joka mahdollistaa kehittymisen nykyisessä työroolissa.

Valmennusta hankittaessa on hyvä hahmottaa muutama perusasia, jotta työskentelystä on mahdollisimman paljon hyötyä.

  1. Valmentaja ja valmennettava työskentelevät kahdenvälisen suhteen kautta ja valmennettavan on tärkeää voida luottaa valmentajaan. Jos henkilökemiat eivät toimi yhteen, valmennuksen hyödyllisyys kärsii huomattavasti.
  2. Valmennustapaamiset ovat pieni prosentti työskentelyä ja pohdintojen jatkamiselle sekä käytännön harjoittelulle on varmistettava aikaa työarjesta, jotta kehitystä tapahtuu. Valmennus ei saisi olla ainoa hetki tarkastella ja arvioida omaa työtä.
  3. Valmentaja työskentelee yksilön kanssa, mutta organisaatio on yhtä lailla valmentajan asiakas ja tämän tulee huolehtia myös organisaation tavoitteista.
  4. Coachin ja valmentajan nimikkeet eivät ole suojattuja. Alalla on kuitenkin muutama standardi kouluttautuville ohjaajille. ICF valvoo business coachien koulutusta ja Suomen työnohjaajat ry (STOry) työnohjaajaopintoja.
  5. Onnistumiset tai uudet ideat eivät välttämättä synny heti, eikä edistyminen aina ole suoraviivaista.Valmennuksen hyödyllisyyttä olisi hyvä arvoida myös jonkin aikaa sen päättymisen jälkeen, jolloin kokonaisuuden ja edistymisen hahmottaa parhaiten.

Luovuus ja sisäinen motivaatio on jokaisen työntekijän ja organisaation kilpailuvaltti!

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme