Automaattipilotti pois päältä ja kohti uudenlaista yhdessä ajattelua

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Aloitamme blogin tällä viikolla monelle tutulla vuorovaikutustilanteella:

”You enter a conference room to find people sitting around, waiting for the meeting to begin. They are talking together informally, in twos or threes. The atmosphere is relaxed and casual. Soon several others arrive, looking hurried and distracted. Someone sets out an agenda and timetable and askes if there is anything missing from the list. Now the atmosphere changes. People are no longer so relaxed.

As you listen, you do not always hear what the others are saying. You are on a kind of automatic pilot, able to jump in when needed. Then the conversation starts moving faster. People begin to make their points more aggressively, pushing for their views. The conversation begins to heat up. Finally the boss speaks and tells everyone that ’we should move on now.’ The battle is over for the moment.” (W. Isaacs)

Organisaation sisäisillä vuorovaikutustaidoilla on merkitystä yrityksen menestykseen. Menestyvät yritykset osallistavat henkilöstöä erilaisiin keskusteluihin. Menestyvät yritykset ovat oivaltaneet sen, että jokaisella yrityksen työntekijällä on arvokasta tietoa ja tätä tietoa tarvitaan, jos halutaan olla paras. Ei riitä, että johto ja johtoryhmä keskustelevat, kaikkien näkemystä ja tietoa tarvitaan.

Tarvitsemme vuorovaikutustaitoja kaikilla elämänaloilla. Yrityksen johdossa, johtamishaasteiden kasvaessa, johtaja tarvitsee vuorovaikutus- ja keskusteluosaamista selvittääkseen, mitä ympäristössä ja organisaatiossa oikeasti tapahtuu. Vastaavasti esihenkilöroolissa tulee usein vastaan ongelmia, jotka ovat liian monimutkaisia yhden henkilön käsiteltäviksi – ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan useamman apua. Organisaation haasteet saattavat liittyä globaaleihin ja monikulttuurisiin ongelmiin, näihin tarvitaan osallistamista ja kuuntelua, taitoja, jotka edistävät ihmisten välistä viestintää ja vuorovaikutusta. Valmentaja kannustaa työssään ihmisiä oppimaan yhdessä ja toisiltaan. Yksityis- ja perhe-elämässä tarvitsemme toimivaa ja yhteistä keskustelukulttuuria, sellaista, joka toimii eheyttävänä ja energisoivana voimana.

Vuorovaikutus ja keskustelutaidot ovat meille tärkeitä. Liian usein huomaamme, että olemme epäonnistuneet vuorovaikutuksessa. William Isaacsin mukaan, voidaan jopa väittää kaikkien yksityis- ja työelämän epäonnistumisten juontavan juurensa siitä, ettemme onnistu puhumaan ja ajattelemaan yhdessä. Dialogi edesauttaa yhdessä tutkimista ja ajattelua ja se nostaa turvallisella tavalla esiin piilossa olevia kysymyksiä, tietoa, näkemyksiä ja pelkoja, joita ihmisillä on.

Dialogi luo parempaa keskustelukulttuuria. Sen ytimessä on neljä taitoa: kuuntelu, kunnioittaminen, odottaminen ja suora puhe.

Kuuntelu on dialogin ytimessä. Kuuntelemisessa ei riitä, että kuuntelemme toisia. Meidän tulisi oppia kuuntelemaan myös itseämme ja omia reaktioitamme. Usein kuuntelun oppiminen edellyttää tietoista työtä, jotta aito kuuntelu ja kanssakäyminen on mahdollista. Kuuntelulle täytyy tehdä tilaa. Kuunteluun tarvitaan myös sisäistä hiljaisuutta, johon emme ole aina tottuneet. Kuinka voimme oppia kuuntelemaan paremmin? Helpoin ja tehokkain keino on pysyä hiljaa. Opettele kuuntelemaan ilman vastarintaa. Kiinnitä huomiota siihen, miltä asiat näyttävät omasta näkökulmastasi sekä erityisesti siihen, miltä ne näyttävät toisen näkökulmasta. Kuuntele omia reaktioitasi.

Aitoon dialogiin tarvitsemme myös kunnioittamisen taitoa. Kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että otamme toiset huomioon, hyväksymme toisten ihmisten näkökulmat ja pystymme jopa suojelemaan niitä. Jos pystymme pitämään ajatuksemme tässä hetkessä, usein huomaamme, kuinka paljon meiltä onkin jäänyt huomaamatta aiemmin.

Kolmas taito, odottaminen, tarkoittaa, että olemme kärsivällisiä ja lykkäämme oman mielipiteemme muodostamista. Tämä ei tarkoita sitä, että tukahdutamme omat näkemyksemme tai että hylkäisimme ne. Tässä me annamme toiselle tilaa ja odotamme.

Neljäs dialogin taito, suora puhe, edellyttää, että emme kuuntele pelkästään omia kuvitelmiamme siitä, miten muut odottavat meidän käyttäytyvän. Suora puhe vaatii päättäväisyyttä.

Luota ja usko itseesi, omilla ajatuksillasi on arvoa, kuuntele aitoa itseäsi.

Kati Tanninen, D.Sc. (Econ)

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme