Business coaching

Avaa toimintamahdollisuuksia ja laajenna näkökulmia valmennuksen avulla.

Business coaching

Me ohjaamme sinua kirkastamaan tavoitteet teoiksi ja löytämään rohkeasti tavoitteiden mukaisia ratkaisuja.

Meillä Tuoconilla coaching on luottamuksellinen valmennussuhde, jossa tunnistetaan yksilön potentiaali ja suunnataan katse eteenpäin. Coach ei anna valmiita vastauksia, vaan tukee ja haastaa sinua löytämään ratkaisuja ja uusia toimintatapoja kuhunkin tilanteeseen.

Tiimissämme työskentelee useita Executive Coach -koulutettuja valmentajia, joilla on erityisosaaminen ylemmän johdon ja johtoryhmien ohjaamiseen.

Coaching ja uravalmennus on suunnattu henkilöille, joilla on riittävät voimavarat tutkia omaa tilannettaan ja tehdä sen perusteella toimenpiteitä. Koska valmentajan ja valmennettavan suhde on luottamuksellinen, vaatii se myös henkilökemioiden yhteensopivuuden. Näin työskentelystä saadaan parhaat tulokset ja hyöty.

Mitä business coachingissa tehdään?

Business coaching on menetelmä, jonka avulla valmennettava voi energisoitua, sopeutua muutoksiin sekä kehittää resilienssiään. Coaching tutkitusti:

  • avaa toimintamahdollisuuksia ja laajentaa näkökulmia,
  • lisää luovuutta,
  • energisoi valmennettavaa tarttumaan tarvittaviin muutoksiin,
  • pölyttää juurtuneita käsityksiä itsestä, työstä ja työyhteisöstä tavalla, joka mahdollistaa kehittymisen nykyisessä työroolissa.

Coach tukee ja haastaa sinua löytämään ratkaisuja ja uusia toimintapoja. Coach auttaa luottamuksellisesti.

Business coaching käytännössä

Valmennustapaamiset ovat pieni prosentti työskentelyä ja pohdintojen jatkamiselle sekä käytännön harjoittelulle on varmistettava aikaa työarjesta, jotta kehitystä tapahtuu. Valmennus ei saisi olla ainoa hetki tarkastella ja arvioida omaa työtä.

Onnistumiset tai uudet ideat eivät välttämättä synny heti, eikä edistyminen aina ole suoraviivaista. Valmennuksen hyödyllisyyttä arvoidaan myös jonkin aikaa sen päättymisen jälkeen, jolloin kokonaisuuden ja edistymisen hahmottaa parhaiten.

Ota yhteyttä

Me olemme sinuun pian yhteydessä. Yhteydenotto menee Johanna Eskolalle ja Ilkka Mikkolalle. Heistä jompikumpi on yhteydessä sinuun viimeistään seuraavana arkipäivänä.

    Yhteydenotto

    Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

    Katso kaikki yhteystietomme