Interim-johtaja – tilapäistä huippuosaamista?

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Voisiko Interim-johtaja olla ratkaisu tilapäiseen osaamistarpeeseen? Tai olisiko sinusta interim-johtajaksi?

Interim-johtaja, tai vuokrajohtaja, on jonkun osaamisalueen huippuosaaja, joka tulee yrityksen avuksi tietyksi ajaksi. Tyypillisesti vuokrajohtajuuden kesto on noin 12 kk, vaikkakin skaala on hyvin laaja. Taustalla vuokrajohtajan käytölle on yleensä kahdenlaisia aikasidonnaisia tarpeita;

Äkilliset resurssitarpeet kuten:

  1. sairastumiset (erityisesti pitkäaikaiset)
  2. irtisanoutumiset
  3. tai joku muu vastaava syy

Suunnitellut resurssitarpeet kuten:

  1. muutostilanteet (esim. fuusiot)
  2. hankkeet (esim. uuden liiketoiminnan käynnistäminen)
  3. projektit (esim. palkkahallinnon ulkoistus, järjestelmähankkeet)

Tämä on tuonut mukanaan kahdenlaista kasvua: toisaalta interim-palveluiden kysyntä on kasvanut ja samaan aikaan tarve interim osaajille. Kysyntää on vauhdittanut erityisesti työn rakenteiden muutos.

Sinustako interim?

Jos olet kiinnostunut interim-ammattilaisuudesta ja pääsystä poolin, lähetä tietosi meille.

Emme vastaanota ja lue GDPR-syistä sähköpostilla lähetettyjä CV:tä.

Miksi Interim-johtajien kysyntä on kasvanut?

”Niin muuttuu maailma, Eskoni” – Entä työn rakenteet Suomessa? Maailman muuttuminen ei toki ole uusi asia, kuten Aleksis Kiven Nummisuutarit-näytelmän kuuluisa sitaattikin osoittaa. Sitran tekemä mielenkiintoinen selvitys avaa markkinamuutosta ja sen taustatekijöitä. Talousjärjestelmään vaikuttavana konkreettisena kehityskulkuna selvitys esittää työn rakenteiden muutoksen: ”Alustatalous ja uudet organisaatiomallit haastavat perinteistä työnantajan ja työntekijän suhdetta. Työtä voidaan organisoida ja sen hyötyjä voidaan jakaa monin tavoin. Perinteinen jaottelu työttömiin, palkansaajiin ja yrittäjiin ei välttämättä tulevaisuudessa päde, jos eläkeläisfreelancereiden, projektinomadien ja erilaisissa välitiloissa olevien määrä kasvaa.” (Lähde: Mikko Dufva: SITRAN SELVITYKSIÄ 162 – MEGATRENDIT 2020. Sitra, 2020. s.46)

Mistä tämä työn rakenteiden muutos kertoo? Monet toimintaympäristön muutokset heijastuvat yhteiskunnan toimijoihin voimistuvana reagointikyvyn ja uudistumisen vaatimuksena – joustavuutta vaaditaan yhä enemmän niin yrityksiltä ja yhteisöiltä, kuin työntekijöiltäkin.

Vaikka joustavuudesta puhutaan tässä yhteydessä tyypillisesti juuri vaatimusten kautta, on kolikolla myös toinen puoli. Joustavuuden voi nähdä interim-johtajan vahvuutena. Työn rakenteiden muutos tarjoaa yhä useammissa tehtävissä erityisasiantuntijoille ja johtajille mahdollisuuden uudenlaiseen ajatteluun: työn ehdoilla elämisen sijaan moni haluaa ja voi sitoutua itselleen tärkeisiin asioihin ja vaatia samalla työn sisällöltä enemmän kiinnostavuutta. Joustavuus on vahvuus sekä yrityksille että interim-johtajille.

Tästä esimerkkinä on interim management -palvelun rantautuminen viime vuosina Euroopasta Suomeen. Tämä Euroopassa 70 -luvulla liike-elämän rakennemuutosten aiheuttamaan tarpeeseen syntynyt vuokrajohtajamalli on Keski-Euroopassa ja Ruotsissa kasvanut merkittäväksi liike-elämän haaraksi ja saanut edellä mainitun työn rakenteiden muutoksen myötä uusia muotoja.

Minustako interim-johtaja tai vuokrajohtaja?

Oman osaamisen ja johtajakokemuksen tarjoaminen väliaikaisesti yrityksille – esimerkiksi äkilliseen resurssitarpeeseen, kiinnostavaan projektiin tai muutoksen läpivientiin – mahdollistaa kokeneelle ja kannuksensa hankkineelle interim-ammattilaiselle perinteisiä työskentelymalleja joustavammat vapaajaksot omien kiinnostuksen kohteiden parissa. Ja tarjoaa samalla vaihtelua, sekä kasvun mahdollisuuksia kaiken nähneelle konkarillekin. Ei ole poikkeuksellista törmätä interim-johtajaan, joka vetää osan vuodesta vuodesta järjestelmähanketta, ja purjehtii merillä toisen puolen.

Onko teidän yrityksessänne harkittu interim-johtajan palveluita? Tai oletko itse ajatellut liittyä interim-ammattilaisten pooliin? Lähetä CV:si sähköpostin sijaan GDPR-asetuksen mukaisesti tämän sivun kautta.

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme