Tutkimus- ja kehittämispalvelut

Oikeat toimenpiteet ja oikeaan aikaan. Tutkittu tieto antaa konkreettisia vastauksia, joilla toimintaa voi kehittää.

Tutkimus- ja kehittämispalvelut

Haluatko tietää, onko markkinassa potentiaalia? Löytyykö esihenkilötyössä kehitettävää? Päästäänkö nykyisellä osaamistasolla liiketoiminnan tavoitteisiin?

Me tuotamme aina konkreettista tietoa liikkeenjohdon tai hallituksen päätöksenteon tueksi. Näin tietoon perustuvilla toimenpiteillä voi päätöksiä ohjata oikeisiin tavoitteisiin, kehittää henkilöstöä tiedon perusteella ja ennen kaikkea menestyä paremmin.

Palvelumme soveltuvat myös ulkoisiin sidosryhmiin ja markkinaan kohdistuvan tiedonkeruun toteuttamiseen. Autamme tunnistamaan esimerkiksi yritysostokohteita kasvun vauhdittamiseksi, kartoittamaan tärkeimpien asiakkaiden tyytyväisyyttä ja toiveita tai muodostamaan tilannekuvaa toimintaympäristöstä ja ulkoisten sidosryhmien suhtautumisesta asiakkaamme toimintaan.

Miten liiketoiminnan tutkimus- ja kehittämispalvelumme toimivat?

Tarkoituksenmukaisuus ja tarvelähtöisyys ovat edellytyksiä henkilöstöä tukevien investointien onnistumiselle. Organisaatioon tutustumisen ja tilannekartoituksen laadimme aina samaa laadun takaavaa systematiikkaa hyödyntäen niin suorahauissa kuin valmennustenkin pohjatöissä.

Tuhansia kohtaamisia työssään läpikäyneet asiantuntijamme auttavat tunnistamaan ja tekemään näkyviksi kunkin organisaation rakenteessa ja toiminnassa vaikuttavat tekijät. Tavoitteenamme on auttaa näkemään vaihtoehtoisia keinoja asiakkaamme ponnistusten tukemiseksi. Usein tarvittava osaaminen on jo asiakkaan omassa organisaatiossa, mutta lähelle on vaikea nähdä.

Ota yhteyttä

    Yhteydenotto

    Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

    Katso kaikki yhteystietomme