Itsensä johtaminen kohti psykologista palautumista

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Psykologinen palautuminen – kuusi vinkkiä onnistumiseen

Miten vaalit omaa työssäjaksamistasi? Koetko, että voimavarasi elpyvät vapaa-ajallasi? Vietitkö viikonlopun itsellesi mieluisalla tavalla? Millä fiiliksellä olet tänään töissä? 

Näitä kysymyksiä olen pohtinut tutustuttuani tutkija, psykologi Anniina Virtasen kirjaan Psykologinen palautuminen. Tämänkertaisessa blogissani keskityn yksilön omaan mahdollisuuteen vaikuttaa psykologiseen palautumiseensa eli kehon ja mielen elpymiseen työn aiheuttamasta rasituksesta.  

Nykyaikaisissa organisaatioissa, joissa tehdään tieto- ja asiantuntijatyötä, korostuvat itsensä johtamisen taidot myös työhyvinvoinnin edistämisessä. Työstä palautuminen on henkilökohtainen kokemus ja siten vain itsetutkiskelun kautta on mahdollista löytää ne keinot, jotka parhaiten tukevat omaa jaksamista ja työssä menestymistä. Itselle tärkeiden palautumiskeinojen tiedostaminen on ensiaskel, jonka jälkeen on määrätietoisesti tehtävä niitä toimenpiteitä, jotka edistävät omaa jaksamista. 

Käytännön toimissa voi ottaa avuksi niin kutsutun DRAMMA-mallin, joka jäsentää psykologista palautumista. Sen ovat kehittäneet yhdysvaltalaiset tutkijat hyödyntäen psykologisiin tarpeisiin keskittyviä teorioita sekä empiiristä tutkimusta. Se käsittää kuusi palautumiskokemusta: 1. irrottautuminen (detachment), 2. rentoutuminen (relaxation), 3. omaehtoisuus eli autonomia (autonomy), 4. taidonhallinta (mastery), 5. merkityksellisyys (meaning) ja 6. yhteenkuuluvuus (affiliation). Yhtä oikeaa tapaa ei varmasti ole palautumiseenkaan tarjolla, vaan jokaisen tulee löytää itselleen sopivin. Tiivistän ja sovellan kuitenkin tähän loppuun psykologi Anniina Virtasen kirjan pohjalta vinkkejä oman psykologisen palautumisensa edistämiseksi: 

  1. Irrottaudu työstä vahvistamalla työn ja vapaa-ajan rajaa – ja kun olet vapaalla, tee jotain mahdollisimman paljon työstäsi poikkeavaa. 
  2. Rentoudu – hengitä syvään, joogaa, meditoi, sauno, käy hieronnassa, naura, heitä aivot narikkaan. 
  3. Ota omaa aikaa ja käytä se haluamallasi tavalla. 
  4. Opettele uusi taito, joka ei liity työhösi. 
  5. Elä arvojesi mukaan ja tee arjessasi tekoja, jotka tuovat elämääsi merkityksellisyyttä. 
  6. Vaali ihmissuhteita, jotka tekevät sinulle hyvää.   

Keinovalikoima psykologiseen palautumiseen on laaja. Oman kokemukseni mukaan tekoja työhyvinvoinnin edistämiseksi on tehtävä päivittäin. Säännöllisyydestä muodostuu rutiini, joka tuottaa pitkäaikaista hyvinvointia ja näkyy konkreettisesti parempana jaksamisena, terveytenä ja elinvoimaisuutena. Sen lisäksi, että huolehtii palautumiskeinojen riittävyydestä vapaa-ajalla, on tärkeää palautua myös työpäivän aikana. Työn tauotus, kävely ulkona, ajatustuokiot, huolihetket ja juttelu työkaverin kanssa virkistävät, jolloin palautumiseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin tehokkuuden ja työn mielekkyyden lisääntymisenä. Palautuneena on enemmän voimavaroja sietää työn vaatimuksia kuin myös innostua uudesta ja kehittyä työssään. Kysymys kuuluu: mitä aiot tänään tehdä voidaksesi paremmin? Tee se!

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme