Laatu ja läsnäolo hyvän esihenkilötyön takana – case Docrates

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Docrates tunnisti keväällä tarpeen kehittää esihenkilötaitoja ja esihenkilöiden välistä vuorovaikutusta koko organisaatiossa. Kumppaniksi valikoitui Tuocon ja tavoite tarkennettiin yhdessäleadership-taitojen kehittämiseen. Keskiöön otettiin erityisesti esihenkilötyön laadun ja esihenkilöiden vaikuttavan läsnäolon varmistaminen ja kehittäminen edelleen. Onnistumisen ja valmennuksen tehokkuuden taustalla oli yhteinen ajatus johtamisen suunnasta ja sen kytkeytymisestä Docrateen strategiaan ja kulttuuriin.

Docrates jatkaa vahvaa kasvua

”Esihenkilötyö on todella merkittävää työtä ja jokaisella pitäisi olla sille tarpeeksi aikaa.”

Tyytyväinen asiakaskunta ja kiitetty hoidon taso ovat tuoneet mukanaan vahvaa liiketoiminnan kasvua. Organisaation laajentuessa ja kehittyessä on hyvä ohjata kasvun suuntaa, jotta varmistetaan edelleen niin hoidon korkea laatu, kuin liiketoiminnan kannattavuus. Vahva panostus johtamisen ja toiminnan kehittämiseen auttaa varmistamaan, että kasvun tuoma kehitys on kestävää myös pitkällä aikavälillä. ”Tuoconin ja Docrateen välinen kumppanuus on tarkoittanut meille luottamusta siihen, että valmentaja auttaa meitä suuntaamaan katsetta ja toimintaa strategisen aikavälin tavoitteisiin. Strategiamme lähtökohtana on Docrateen perustamisesta asti ollut ihmisten tasavertaisuus: tehtävästä, taustasta, kokemuksesta tai koulutuksesta riippumatta kuljemme ihmisenä ihmisen rinnalla –. Valmentaja on myös tukenut meitä kehittämistyön kenties vaikeimmassa vaiheessa, suunnitelman viemisessä konkreettisiksi tekemisiksi ja arjen työksi.”          Marja Saviluoto, Talous- ja henkilöstöjohtaja

”Tämä valmennuskerta osui ja upposi! Koin erittäin hyödylliseksi.”

Ismeistä asiakaslähtöiseen kehittämiseen

Valmentajamme Jarkko kuvaa yhteistyötä ja omia tavoitteitaan näin: ”Minun tehtäväni on omalta osaltani varmistaa, että Docrateen strategian ydin tuntuu ja toteutuu Docrateella esihenkilötyön ja johtamisen kautta. ”Haluan toimia siten, että valmennuksella on paitsi ihmisyyteen katsova, myös strateginen ja tulevaisuuden toimintaan ja tavoitteisiin suuntaava taso.  Ajoittainen pysähtyminen avoimeen keskusteluun ja reflektointiin vahvistaa kulttuuria ja rohkeutta luoda ja toteuttaa yhdessä sellaista suunnitelmaa, johon kaikki voivat sitoutua.” Valmennuskokonaisuus oli onnistunut ja osallistujista valtaosa suositteli valmennusta.

”Uskon, että valmennus antoi jokaiselle uutta ajateltavaa. Kiitos paljon.”

Valmennuksen osallistujilta pyydettiin palautetta ja suositteluarvioita. Vastaajien antama NPS-suositteluluku oli 92. Kiitos yhteistyöstä Docrates!

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme