Kuulumisia suorahaun pelikentältä – mitä kandidaatit ja rekrytoivat yritykset odottavat toisiltaan vuonna 2023?

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.
Tuocon blogi 2023 suorahaku kevyt

Suorahakujen osalta vuosi 2023 on jatkunut vilkkaana edellisvuoden tapaan. Yhä puhutaan ”työntekijän markkinoista” – monella työnhakijalla ja suorahaun kandidaatilla on varaa valita. Yritykset joutuvat entistä kiivaammin kilpailemaan työvoimasta, etenkin erityisosaamista omaavista asiantuntijoista, kokeneista esihenkilöistä sekä johtajista. Vahvimmilla ovat ne työnantajat, jotka ovat systemaattisesti huolehtineet työntekijäkokemuksesta sekä onnistuneet viestimään tätä ulospäin. Työnantajamielikuvan kehittäminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. 

Työvoimapula jarruttaa edelleen yritysten kasvua ja kehittymistä. Tähän lääkkeeksi yhä useampi yritys turvautuu suorahakukumppanin palveluihin. Headhunterin arjessa tämä on näkynyt lisääntyvinä asiantuntijatehtävien ja operatiivisten roolien toimeksiantoina. Suorahakuun turvaudutaan ilmoitushaun sijasta tai vähintään otetaan suorahaku rinnalle ja toteutetaan haku nk. ”hybridihakuna”. 

Kohtaavatko kandidaatin ja rekrytoivan yrityksen odotukset ja lupaukset?  

Suorahaussa tasapainotellaan aina kandidaatille asetettujen odotusten ja työnantajan antamien lupausten välillä. Nyt se vain korostuu ja neuvotteluvoima on kandidaatin puolella. Silti rekrytoiva taho saa ja joutuukin vaatimaan kandidaateilta tänä aikana paljon.  

Työympäristöjen kompleksisuus, monipaikkaisuus ja kansainvälisyys on luonut perusodotuksen kandidaatin kyvylle työskennellä ja verkostoitua monimuotoisissa tiimeissä yli organisaatiorajojen. Pelkkä asiantuntemus ja substanssiosaaminen ei asiantuntijankaan työssä enää välttämättä riitä. Sosiaaliset taidot korostuvat: erinomaisilla vuorovaikutus-, viestintä- ja esiintymistaidoilla toimiva henkilö on vahvoilla työnhaussa. Ihmistaitoja, kuten tunneälykkyyttä, empaattisuutta ja kykyä olla läsnä, arvostetaan erityisesti. Resilienssiä eli kykyä joustaa, uudistua ja oppia uutta on oltava riittävästi pärjätäkseen keskellä jatkuvaa muutosta. Ja jotta henkilö voi suoriutua työstään, saati loistaa, on hänen osattava huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. 

Sitten kandidaattien vaatimuksiin. Työltä odotetaan merkityksellisyyttä oman elämän kannalta, johon työ niin keskeisesti liittyy. Halutaan päästä vaikuttamaan ja edistämään kehitystä. Mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen on työpaikkaa vaihtavan perustarve. Täysin samanlaiseen tehtävään tai ainakaan samalle toimialalle harva haluaa vaihtaa. Mielenkiintoiset uranäkymät myös houkuttelevat. Työssä pitää olla vapautta ja joustavuutta työn tekemisen paikan, ajan sekä tavan suhteen. Yrityksen mission on oltava kiinnostava ja arvojen konkreettisia ja työntekijöiden arjessa tuntuvia. Yhteensopivuuden kokemus yrityksen kulttuuriin ja erilaisista ihmisistä koostuvaan yhteisöön on myös toteuduttava. 

Mikä on muuttunut?

Edellä mainitut kandidaatin laadulliset odotukset ovat usein palkkaa ratkaisevampia. Vai ovatko sittenkään? Tällä hetkellä trendi näyttäisi siltä, että palkka ja edut voivat nousta melko ratkaisevaan asemaan. Viime aikoina olemme nähneet kandidaattien nykyisen työnantajan tekemiä aiempaa arvokkaampia vastatarjouksia niin palkan kuin työtehtävän suhteen. Kovin kestävällä pohjalla tällainen ei varmasti ole, mutta esihenkilöt pitävät etenkin huippusuoriutujistaan luonnollisesti nyt tiukasti kiinni. Palkasta onkin tärkeää keskustella heti suorahaun ensivaiheesta lähtien avoimesti ja totuudenmukaisesti.  

Rekrytoivat organisaatiot tiedostavat hyvin tilanteen. Tehtävänkuvat laaditaan houkutteleviksi ja jossain määrin yksilöitäviksi henkilön kyvykkyyden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Myös kokeneen suorahakukumppanin merkitys rekrytoinnissa onnistumisessa on nyt erityisen keskeinen, jotta oikeat ja parhaimmat kandidaatit löydetään ja saadaan houkutelluksi mukaan prosessiin sekä pidettyä kiinnostus loppuun saakka. Kandidaateilla alkaa tätä nykyä olla paljonkin kokemusta suorahakuprosesseihin osallistumisesta, joten suorahakutoimijan erottuminen kilpailijoiden toiminnasta positiivisella tavalla voi osaltaan vaikuttaa parhaan lopputuloksen aikaansaamiseen. 

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme