Laatu – mitä se tarkoittaa sinulle?

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Laatu on käsite, jolla on pitkät juuret historiassa. Käsite, joka voi tarkoittaa eri asioita yksilölle, organisaatiolle tai yhteiskunnalle. Se voi tarkoittaa eri asioita, kun puhutaan tuotteesta, palvelusta, prosesseista tai johtamisesta. Jotain yhteistä on kuitenkin kaikissa laadun määritelmissä. Jo ennen ajanlaskun alkua Aristoteles totesi, ettei laatu tapahdu sattumalta – sen eteen tulee tehdä työtä.

Aristoteles määritteli kaksi merkitystä laatukäsitteelle: Laatu ilmaisee, miten jokin kohde erottuu muista kohteista, ja miten kohde koetaan hyvänä tai pahana. Yleisesti ottaen laatu kantaa positiivista mielleyhtymää ja se usein mielletään hyvän ja onnistumisen käsitteenä. Kuitenkin jokainen meistä kokee laadun subjektiivisesti, sillä näkökulmia on yhtä monta kuin on niiden esittäjiä.

Organisaation sisällä on keskeistä määritellä mitä laatu meille tarkoittaa. Kun laadun merkitys on yhteisesti allekirjoitettu, on laatutavoitteisiin mahdollisuus päästä ja voimme yhdessä olla aidosti ylpeitä tekemisestämme. Laadun voidaan ajatella olevan osa organisaation toimintaa vasta silloin, kun se muuttuu osaksi toimintakulttuuria. Laadukkuus onkin syvälle organisaation toimintaan asettunut tapa ja siksi sen tuottamiseen voisi ajatella toimivan samat säännöt kuin strategioiden jalkauttamiseen. Paraskin strategia epäonnistuu, mikäli se ei sovi organisaation kulttuurillisiin arvoihin ja uskomuksiin.

Meillä Tuoconilla laatu on ensiarvoisen tärkeää, se näkyy kaikessa tekemisessämme ja sen avulla erotumme joukosta. Meille laatu on asiakkaan odotusten ylittämistä, onnistuneen rekrytointikokemuksen takaamista kandidaatille sekä työyhteisössä prosessien jatkuvaa kehittämistä, teknologian hyödyntämistä, kollegan arvostamista ja aktiivista vuoropuhelua. Laatu on meillä sidottu strategiaan ja siksi se on myös asettunut syvälle kulttuuriimme. Olemme asettaneet itsellemme laatutavoitteita ja -mittareita, joiden avulla vaalimme laadukkuutta tekemisessämme. Vain näin olemme voineet varmistaa sen toteutumisen päivittäisessä työssämme ja voimme aidosti olla ylpeitä tekemisestämme.

Tuoconilla olemme kasvun tiellä ja dream tiimimme on lyhyessä ajassa kasvanut uusilla timanteilla. Sen vuoksi meillä alkaa sisäinen, kolmiosainen koulutussarja Tuoconin laatulupauksesta ja laadun merkityksestä työssämme. Itse koen tärkeäksi, että jokaisella meistä organisaation sisällä, on mahdollisuus kertoa oma subjektiivinen näkemyksemme laadun merkityksestä työssämme ja kertoa, mitä laatu tarkoittaa juuri minulle. Aihe on tärkeä ja siksi odotankin innolla tätä koulutusta. Pidän teidät ajan tasalla siitä, kuinka meidän organisaatiomme varmistaa myös tulevaisuudessa laadun tekemisessämme.

Miten sinun organisaatiossasi laatu määritellään ja mitä se tarkoittaa juuri sinulle?

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme