Miten tehdä vaikutus rekrytoijaan CV:llä ja hakemuksella?

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Rekrytoijat käyvät läpi lukuisia CV:itä ja hakemuksia tehtävää kohden, joten ei ole yhdentekevää, miten nämä tärkeät dokumentit on tehty. Ohi kiilaavat hakijat, jotka ovat osanneet tuoda CV:eessään esille kaiken olennaisen kokemuksestaan ja osaamisestaan peilaten niitä avoinna olevan tehtävän vaatimuksiin, tarpeisiin ja toiveisiin.

CV vinkki nro. 1:

Hae vain sellaista työtä, joka sytyttää sinut ja koet että sinulla on siihen aidosta annettavaa. 

Niinpä hyvän CV:n rakentaminen alkaa huolellisella työpaikkailmoituksen lukemisella. Kun työtehtävä ja rekrytoiva yritys houkuttelevat ilmoituksellaan, on tehtävää hakevan punnittava oman osaamisensa, kiinnostuksensa ja motivaationsa riittävyyttä ja tasoa. Todella motivoituneet ja tehtävään parhaiten sopivat henkilöt erottuvat joukosta aina parhaiten. 

CV vinkki nro. 2:

Tee CV:stä ytimekäs ja riittävän informatiivinen. 

CV:n alussa lyhyt profiiliteksti johdattelee varsinaiseen sisältöön, jonka perustana on työkokemus tai muutoin hankittu vaadittava osaaminen ja pätevyys avoinna olevaan tehtävään. Kiinnitän ensin huomiota työkokemuksen kannalta olennaisiin tietoihin, kuten nykyiseen ja edellisiin työnantajiin, tehtävänimikkeisiin ja vastuualueisiin sekä työsuhteiden kestoihin. Luettelomainen rakenne, joka etenee johdonmukaisesti tuoreimmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta vanhimpaan, lisää CV:n helppolukuisuutta.

Rekrytoijana minun on nopeasti pääteltävä riittääkö kokemus ja onko se oikeanlaista täytettävän tehtävän kannalta. Siksi hyödyllistä on avata hieman tehtäviään ja vastuualueitaan, joista käy ilmi ammatillinen osaaminen ja kehittyminen urapolulla. Hakija, jonka CV herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia, saattaa joutua jo ensimetreillä hylätyksi.  

Henkilö jää paremmin mieleeni, jos hän kertoo hieman myös itsestään ihmisenä, esimerkiksi arvoistaan, harrastuksistaan ja vapaa-ajan kiinnostuksen kohteistaan. Myös henkilökuva CV:ssä auttaa rekrytoijaa saamaan syvällisemmän kontaktin ihmiseen; vertaisin tätä tunnetta videoneuvotteluun, jossa kamera päällä mahdollistaa paremman yhteyden ihmisten välillä kuin kasvottomuus. 

CV vinkki nro. 3:

Kirjoita kieltä, jonka tekoälykin ymmärtää – ts. kuvaa osaamistasi avainsanoin, joita on käytetty ilmoituksessa.

CV:n sisältö tietysti ratkaisee, mutta ulkoasullakin on väliä. Kun olen selvittänyt perusasiat CV:stä, kiinnittyy huomioni yksityiskohtiin. Työnhakijan jatkoon pääsyä edistää se, että CV:ssä ja hakemuksessa on käyttänyt sanoja, jotka kuvaavat omaa osaamista, ja jotka ovat myös niitä sanoja, joita työpaikkailmoituksessa on käytetty. Samaa osaamista voi kuvata eri termein ja kielikuvin, ja jos käytetyt sanat eroavat CV:n ja ilmoituksen välillä, voi rekrytointijärjestelmä automaattisesti sivuuttaa potentiaalisen hakijan. 

CV:n muotoilulla voi erottua edukseen – tai toisaalta myös sekoittaa rekrytoijan pään liiallisella värien ilotulituksella ja erikoisilla tehosteilla ja kuvioilla. Harkiten käytettynä erilaiset tiedon visualisointikeinot ovat hyödyllisiä oman ydinosaamisensa esille nostamisessa. Toisena muotoseikkana nostan esille tekstin sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen. Useat kirjoitusvirheet vievät uskottavuutta, vaikka kompetenssi riittäisikin. 

CV vinkki nro. 4:

Ylläpidä CV-pohjaa, jota voit helposti yksilöidä haettavan tehtävän mukaan. 

Ilmoitushaussa ja suorahaussa CV:n ja hakemuksen merkitys on hieman erilainen. Hakija esittelee itsensä rekrytoijalle usein ensin CV:nsä ja hakemuksensa kautta. Suorahaun kandidaatti puolestaan on jo tehnyt vaikutuksen konsulttiin ja löytänyt tiensä nk. long listille. Suorahaussakin CV:llä on kuitenkin merkitystä, etenkin asiakkaan silmissä, joka tutustuu kandidaattiin ensimmäistä kertaa CV:n ja hänestä tehdyn esittelyn kautta.  

Työnhaun tilanne tai suorahakukonsultin soitto voi yllättää, joten CV:tä kannattaa säännöllisesti päivittää, vaikka ei aktiivisesti etsisikään uusia haasteita. Päivittäminen on hyödyllistä jo siksi, että oman uran auki kirjoittaminen auttaa hahmottamaan kehittymistään polkunsa varrella. 

CV vinkki nro. 5:

Kerro hakemuksessa ydinkompetenssisi ja perustele kyvykkyyttäsi konkreettisin esimerkein. 

Siinä missä CV on luettelo, voisi hakemusta kuvata luettelon tarkentamiseksi tarinan keinoin. Hakemuksessa on mahdollisuus kertoa osaamisestaan syvemmällä tasolla ja ennen kaikkea tuoda esiin sitä osaamista, kokemusta ja ammatillisia kiinnostuksen kohteita, jotka ovat olennaisia haettavan tehtävän kannalta. Hakemuksessakin on silti hyvä muistaa ytimekkyys ja punainen lanka! 

Omaa kyvykkyyttään toimia tehtävässä kannattaa kuvata hyvin konkreettisella tasolla kertoen esimerkkejä niistä tilanteista, joissa on onnistunut ja selventää syitä onnistumiselleen. Persoonallisuuspiirteitään voi avata esimerkiksi sitä kautta, miten toimii kollegana osana tiimiä, johdettavana tai johtajana sekä asiakkaiden kanssa. Tärkeää on myös tuoda esille nykyinen tilanteensa ja syy uuden työn etsimiselle ja vastata kysymykseen, mistä motivaatio hakemuksen lähettämiseen kumpusi.  

Toivotan jokaiselle inspiroivia ja oivaltavia hetkiä oman CV:n ja hakemuksen tekemisen parissa! 

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme