Parhaat osaajat liikkuvat yhä − uskallatko uudistua?

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Realistinen positiivisuus kantaa

Sumuisessa markkinatilanteessa selviytyjät löytyvät siitä porukasta, jossa uskalletaan rohkeasti katsoa epävarmaan tulevaisuuteen. Katsomisella tarkoitan suunnittelua ja varautumista erilaisiin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Realistinen positiivisuus kantaa mielestäni vaikeiden aikojen yli rakentavammin kuin liiallinen varovaisuus tai hidastelu. Päätöksiä on uskallettava tehdä epävarmassakin tilanteessa, paikoilleen jääminen ei auta. Johtamiselta vaaditaankin nyt erityisen paljon. Eteenpäin haluavan asenne saa usein muut joukot mukaansa luoden ympärilleen voittoisan tahtotilan. Sitkeys, sisu, määrätietoisuus ja yrittäjähenkisyys – näitä piirteitä kaivataan meiltä ihmisiltä erilaisissa töissä ja organisaatioissa kuin myös uutta työtä etsiviltä, etenkin nyt tässä koronapandemian sekoittamassa maailmassa. Näitä ominaisuuksia tarvitaan myös johtajilta, joita haemme asiakkaillemme heidän liiketoimintojensa kasvun tukemiseksi ja vauhdittamiseksi sekä muutosprosessien läpiviemiseksi. Asenne ja vahva tahtotila usein ratkaisevat voittajan – ainakin rekrytoinneissa nämä näyttelevät suurta roolia kompetenssin lisäksi.

Mitä pandemian aiheuttama epävarmuus tarkoittaa rekrytointien kannalta?

Ilolla olemme Tuoconilla loppukesästä jatkaneet niitä rekrytointeja, joita keväällä tauotettiin. Samanaikaisesti on alkanut monia uusia hakuja. Se on selvä merkki siitä, että tahtotila on vahva ja haasteista halutaan selvitä yhdessä voittajina. Yhteistyön voima onkin mitä parhainta varsinkin silloin, kun haasteet tuntuvat täysin uudenlaisilta ja lähes mahdottomilta. Tehtävämme on auttaa asiakastamme löytämään oikeat ihmiset oikeille paikoille; oli kyseessä sitten uuden työntekijän, asiantuntijan, esihenkilön tai johtajan palkkaaminen. Rekrytoinnin käynnistämistä juuri nyt tukee myös havaintomme siitä, että tällä hetkellä osa kandidaateista on jopa valmiimpia ottamaan riskejä uransa suhteen kuin ennen pandemiaa. Ehkä kaikella elämän merkityksellisyyden pohdinnalla näinä aikoina on ollut vaikutusta myös riskinottohalukkuuteen. Vaikuttaa tietysti myös se, että monilla työpaikoilla koetaan suurta epävarmuutta jatkuvuudesta ja näin ollen uuden työpaikkamahdollisuuden tarjoutuessa, ollaan avoimempia kuulemaan ja selvittämään, mistä siinä on kyse. Rekrytoivalta yritykseltä puolestaan vaaditaan erityisen hyvän luottamuksen rakentamista ja tulevaisuuteen katsovaa näkökulmaa rekrytointikeskusteluissa kandidaattien kanssa. 

Suunnitelmallinen rekrytointi

Rekrytoinnin tarve syntyy yhä useammin suunnitelmallisella, tulevaisuuteen katsovalla strategialla, jossa ennakoidaan tulevia tarpeita. Yrityksen henkilöstöpääomaan satsaaminen kannattaa, sillä tutkitusti ja jo arkiajattelulla voi todeta, että osaavat, työstään motivoituneet ja innostuneet ihmiset työskentelevät tarmokkaasti yhteisten tavoitteiden eteen. Tällaisille ihmisille on myös kysyntää ja usein intohimoisesti työhönsä suhtautuvat etsivät enemmän tai vähemmän aktiivisesti uusia haasteita. Suorahaulla tavoitetaan nämä kandidaatit ja ammattitaitoisen prosessin kautta saadaan organisaatioiden strategiset rekrytointitarpeet näin täytettyä.

Nyt on hyvä aika suunnitella, millaista osaamista organisaatiossa kaivataan, jotta voidaan vastata tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Joskus ratkaisu löytyy nykyisen henkilöstön osaamispääoman kasvattamisesta. Coaching ja valmennus tarjoavat tehokkaita työkaluja henkilöstön kehittämiseen. Toisinaan strategisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii uusien henkilöiden rekrytointia ja usein etenkin avainhenkilöiden kohdalla taitavaa suorahakua. Tarve on hyvä lähtökohta rekrytoinnille, mutta vielä parempi olisi, jos olisimme muutaman askeleen edellä ja rekrytointi aloitettaisiin hyvissä ajoin ennen kiireellisen tarpeen muodostumista. Syy rekrytoinnille ja suorahaulle voi syntyä jo siitä, että tunnistetaan se mahdollisuus, joka uuden, kaivatun ja tarpeellisen ihmisen löytyessä saa aikaan. Oikea ihminen oikealla paikalla voikin tehdä aiemmin mahdottomasta totta!

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme