Rekrytoijan vakiokysymykset ja vinkit vastauksiin

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Tästä kirjoituksesta saat rekrytoijan neuvot kysymyksiä ja vastauksia varten, kun haet työpaikkaa tai olet mukana suorahakuprosessissa ja haluat valmistautua rekrytoijan tapaamiseen. Käyn läpi yleisimpiä kysymyksiä, joita itse rekrytoijana suosin haastatteluissa vakiokysymyksinä. Haastattelut sisältävät aina myös kuhunkin toimeksiantoon liittyviä spesifejä kysymyksiä, joilla selvitän ehdokkaan soveltuvuutta tehtävään.

Jaan haastattelun kysymykset neljään teemaan:

  • Motivaatio ja yhteensopivuus
  • Työhistoria
  • Osaaminen ja työskentelytyyli 
  • Palkkatoive ja mahdollinen aloitusajankohta

Kerro motivaatiostasi

Aloitan haastattelun esittelemällä rekrytoivan yrityksen, organisaation ja tiimin, joihin ehdokas sijoittuisi. Kerron tehtävästä, siihen kuuluvista vastuualueista sekä työajan jakautumisesta kullekin tehtävän osa-alueelle. Ehdokkaan mahdollisten kysymysten jälkeen haluan kuulla mikä sai ehdokkaan kiinnostumaan tehtävästä ja rekrytoivasta yrityksestä.

Tämä on olennainen kysymys niin työpaikkaa hakeneelle kuin suorahaun kautta prosessiin houkutellulle kandidaatille. Kysymyksen avulla saan selville jo hieman henkilön motivaatiota, ja samalla varmistan hänen ymmärryksensä tehtävän luonteesta. Vastauksesta käy ilmi myös rekrytoivan yrityksen työnantajamielikuva ja houkuttelevuus ehdokkaan silmissä.

Avaa työhistoriasi johdonmukaisesti

Tästä on luontevaa siirtyä ehdokkaan taustaan, koulutukseen, kokemukseen ja osaamiseen. Pyydän kertomaan omasta taustastaan olennaisimmat asiat ko. tehtävän kannalta. Olennaisuudessa pysyminen on tärkeää etenkin silloin, kun henkilön ura on pitkä. Koko CV:tä ei ole tarpeen juurta jaksain käydä läpi, vaan pitääkseen itsensä kiinnostavana, haastattelussa taitava ehdokas osaa poimia taustastaan punaisen langan, joka auttaa pysymään asiassa. 

Konkreettiset esimerkit onnistumisista ja myös opit epäonnistumisista omalla urapolullaan on tärkeä tunnistaa. Ehdokkaan on hyvä myös itse hahmottaa omasta tarinastaan sen, mitä voisi kokemuksestaan ja oppimastaan tuoda mukanaan uudelle työnantajalle. Mikä tekee juuri sinun ainutlaatuisesta kokemuksestasi, osaamisestasi ja kyvykkyydestäsi houkuttelevan? Nuoremmalla henkilöllä puolestaan koulutus korostuu ja sitä voi avata hieman tarkemmin kertomalla esimerkiksi pää- ja sivuaineensa, työharjoittelunsa ja mahdolliset projektit, joihin on päässyt koulun kautta mukaan.

Selvennä uratavoitteitasi ja toimintatyylejäsi

Selvitän motivaatiota tarkemmin kysymällä mikä ehdokasta motivoi työnteossa. Kysyn myös viihtymisestä nykyisessä työpaikassa, odotuksista tehtävää kohtaan sekä uratavoitteista. Avoimeen kysymykseen motivaatiosta odotan kuulevani syitä, jotka innostavat henkilöä työssään. Tässä voi myös avata hieman ajatuksiaan siitä, mikä antaa omalle työlleen merkityksen – miksi teen sitä mitä teen tai miksi tekisin sitä työtä, johon olen pyrkimässä. Viihtyminen nykyisessä työpaikassa kertoo syitä, jotka sitouttavat henkilöä ja joita hän voisi arvostaa myös tulevassa työpaikassaan.

Nykytehtävän plussat ja miinukset auttavat hahmottamaan yhteensopivuutta; mitä uusi tehtävä voisi tarjota nykyiseen verrattuna? Odotukset tehtävää kohtaan sekä uratavoitteet suuntaavat katsetta jo kohti tulevaa: mitä haluan nyt ja viiden vuoden kuluttua. Jos uratavoitetta ei ole, voi kertoa tämänhetkisestä ajatuksestaan siitä suunnasta, jota kohti haluaa kulkea. Vastaukseksi riittää myös se, että titteliä ja asemaa tärkeämpää on esimerkiksi työn mielekkyys, viihtyisä työympäristö ja yhteenkuuluvuus työyhteisöön.

Osaamisen selvittämistä jatkan kysymällä vahvuuksista ja kehittymiskohteista. Pyydän kertomaan myös esimerkkejä, joissa vahvuus tai kehittymiskohde on tullut esille. Ehdokkaan työskentelytyyliä voin kysyä suoraan pyytämällä kuvailemaan omaa työskentelytyyliään, mutta myös epäsuorasti esimerkiksi kysymällä odotuksista esihenkilöä ja johtamista kohtaan. Ehdokkaan saama palaute tai ehdokkaan arvio kollegan mielipiteestä hänen kanssaan työskentelystä syventävät vastausta työskentelytyyliä kartoittaviin kysymyksiin.

Opettele napakka myyntipuhe

Lopuksi selvitän ehdokkaan palkkatoiveen ja mahdollisen aloitusajankohdan. Palkkatoive on hyvä ennakkoon miettiä, vaikka avoimen position palkkahaitari olisikin tiedossa. Palkkatoiveensa arvioinnissa kannattaa olla realistinen. Luonnollista on, että moni hakee palkankorotusta työpaikan vaihtamisella, mutta ainoana tai merkittävimpänä motivaatiotekijänä se johtaa harvoin valituksi tulemiseen, saati kestävään menestykseen tehtävässä.

Turvallista on myös todeta, että on valmis neuvottelemaan palkasta. Rekrytoija osaa kertoa suuntaa antavan arvionsa osuuko palkkatoive yhteen tehtävän vaatimusten ja rekrytoivan yrityksen palkkaluokituksen kanssa, mutta ei voi alkaa neuvotella palkasta. Tarkempaa palkkakeskustelua käydään seuraavassa vaiheessa, jossa rekrytoiva esihenkilö on mukana haastattelemassa. 

Melko klassinen viimeinen kysymys etenkin ilmoitushauissa on: miksi sinut tulisi valita tehtävään? Tätä varten voi harjoitella pitchauksen itsestään eli lyhytkestoisen, mielellään alle minuutin mittaisen, myyntipuheen omasta sopivuudestaan tehtävään sekä kiinnostuksestaan ja motivaatiostaan uusiin haasteisiin. 

Lopulta parhaat vastaukset ovat totuudenmukaisia. Rehellisyys kannattaa, sillä rekrytoijalla saattaa olla ehdokkaalle sopivampikin tehtävä mielessään. Avoin vuoropuhelu takaa parhaiten sen, että onnistuneeseen lopputulokseen päästään niin ehdokkaan kuin rekrytoivan yrityksen osalta.

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme