Suorahakuprosessi on mahdollisuus kirkastaa omaa uratarinaa

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Tämän kertaisen blogini aiheena on suorahaun prosessiin kuuluva haastatteluvaihe ja siinä onnistuminen kandidaatin ja asiakkaan osalta. Erityisesti kandidaatin kannattaa ottaa koko hyöty irti haastatteluprosessista ammattilaisen kanssa riippumatta siitä, tuleeko juuri tässä prosessissa valituksi. Koen, että oma tehtäväni suorahakukonsulttina on olla mahdollistamassa tätä onnistumista.

Haastatteluvaiheeseen päästäessä on käyty läpi suorahaun edeltävät vaiheet: haettavan henkilön profiili on tehty yhdessä asiakkaan kanssa, kandidaattilista rakennettu eli kattava research-työ tehty, kandidaatteja on kontaktoitu ja heidän kanssaan on käyty puhelinkeskusteluita. Haastattelu on vaihe, johon päästään, kun kandidaatti on riittävän kiinnostunut toimeksiantajasta ja tehtävästä.  

Haettavan henkilön ihanneprofiili muodostaa rungon haastattelulle. Profiilissa on määritelty muun muassa kandidaatin tavoitteet, tehtävät ja kriittiset tekijät tehtävässä menestymisen kannalta. Keskustelunomaisen haastattelun myötä konsultti tutustuu kandidaattiin ja tekee hänelle toimeksiantajayritystä ja tehtävää tutummaksi. Haastattelu kuvaa tilannetta sikäli hyvin, että tarkoitus on esittää kandidaatille kysymyksiä, joilla tarkennetaan: 

a) kandidaatin soveltuvuutta tehtävään
b) motivaatiota työpaikan vaihtamiseen ja urakehitykseen sekä
c) kiinnostuksen kohteita, kyvykkyyttä ja potentiaalia kehittymiseen.
  

Ensimmäinen haastattelu on avaus, jonka kautta varmistetaan molemminpuolinen kiinnostus ja sopivuus. Keskustelun alusta alkaen pyrkimykseni suorahakukonsulttina on saada kandidaatin olo rennoksi ja mukavaksi, jotta hän voi vapaasti olla oma itsensä ja tulla arvostetuksi sellaisenaan. Rehellinen keskustelu ennustaa parasta mahdollista lopputulosta. Sama rehellisyysodotus pätee toiseenkin suuntaan – suorahakukonsulttina minun on kerrottava myös mahdollisista nurjista puolista, joita kandidaatti voisi tulevassa työssään kohdata. 

Voisi kiteyttää, että haastatteluun pääsee CV:n avulla, siitä eteenpäin vaikuttaa vahvasti henkilön persoonallisuus ja sopivuus haettavaan organisaatioon ja tiimiin. (Vinkkejä timanttisen CV:n rakentamiseen löydät CV-aiheisesta blogistani.) Toisinaan CV:tä enemmän painotetaan asennetta ja suhtautumista haasteisiin sekä ratkaisukeinoja niistä selviytymiseen. Myös vuorovaikutustyyli voi olla kandidaatteja toisistaan erottava tekijä. Nämä ja moni muu asia ei selviä vielä CV:stä, joten jos se on kutakuinkin kohdillaan, ja kandidaatti kiinnostunut, on syytä tavata ja tutustua ihmiseen tarkemmin. 

Haastattelussakin CV:tä vielä ruoditaan, sillä konsultin tulee voida muodostaa selkeä kuva kandidaatin urapolusta, saavutuksista ja käytännön kokemuksesta. Tässä toivotaan myös kandidaatilta avoimuutta ja rehellisyyttä: jos jotain jättää kertomatta, sen kokenut konsultti aistii, ja se mitä jää sanomatta voi joskus jäädä epäilyttämään niin paljon, että se koituu lopulta kandidaatin tappioksi. Luottamus henkilön kompetenssiin ja kyvykkyyteen saa perustansa keskusteluiden myötä. Aitous, avoimuus ja rehellisyys palkitaan, koska rekrytointi on aina kahden kauppa – molemminpuolinen realistinen käsitys siitä mihin ollaan sitoutumassa johtaa onnistuneeseen lopputulokseen niin kandidaatin kuin rekrytoivan yrityksenkin osalta. 

Kun kandidaatin CV on läpikäyty ja osaaminen selvitetty, on aika suunnata katse tulevaisuuteen. Suorahakukonsulttina minua kiinnostaa tietää, mitä henkilö haluaa saavuttaa ja mihin hän tähtää ja mitä hänen on tehtävä päästäkseen seuraavalle tasolle. Kiinnostavaa on myös kuulla henkilön omat näkemyksensä vahvuuksistaan ja kehittymisen kohteistaan. Tärkeää on ymmärtää, mikä kandidaattia motivoi, mistä löytyy intohimo ja mikä saa työssä syttymään ja pääsemään flow-tilaan. Tällaiset sisäisen motivaation lähteet usein ennustavat parempaa ja pitkäkestoisempaa menestymistä organisaatiossa kuin lyhyen tähtäimen draiverit, kuten työpaikan vaihtamisen myötä tavoiteltu ansiotason nousu. 

Haastattelun jälkeen minun on pystyttävä muodostamaan riittävän tarkka kuva kandidaatin sopivuudesta haettavaan rooliin ja organisaatioon. Valitun joukon haastatteluiden jälkeen valitsen yleensä ensimmäisessä vaiheessa 3–5 parasta ehdokasta, jotka esittelen asiakkaalle. Asiakas valitsee henkilöt, keitä haluaa tavata. Tässä vaiheessa CV vielä vaikuttaa suuresti, koska henkilö ei ole päässyt kasvokkain esittäytymään. Kuitenkin juuri haastattelu ja sitä kautta tapahtuva ihmisten välinen avoin dialogi ja toistensa läsnä oleva ja arvostava kohtaaminen on aina mahdollisuus sellaisen yhteyden syntymiselle, jota ei voi etukäteen ennustaa.  

Seuraavissa 2. ja 3. kierroksen haastatteluissa päästään käsittelemään aiheita syvemmällä tasolla. Tapaamiseen osallistuvat asiakasyrityksen edustajat, joiden kokoonpano vaihtelee yrityksestä ja tehtävästä riippuen. Jatkohaastatteluissa on mukana ainakin rekrytoiva esihenkilö ja mahdollisesti lisäksi 1–2 henkilöä tiimistä, HR:n edustaja tai yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäseniä. Näissä keskusteluissa kandidaatilla on tilaisuus vakuuttaa potentiaalisen tulevan työnantajansa edustajat – ja päinvastoin. Suorahakukonsulttina pyrin luomaan edellytykset soljuvalle keskustelulle ja hyvälle tunnelmalle – tuen keskustelua ja kandidaatin sekä työnantajan edustajien tutustumista toisiinsa. Pidän huolen, että kaikki olennaiset asiat tulee selvitettyä, ja että myös kandidaatti saa tilaisuuden esittää kysymyksiä. Lopuksi annetaan palautetta kandidaatille ja kerrotaan millä aikataululla prosessi tulee etenemään. Tapaamisia järjestetään tarvittava määrä, jotta päätökset voidaan tehdä riittävällä varmuudella ja turvallisin mielin. 

Suorahakukonsultin vinkit

Pohdittavaa kandidaatille suorahakukonsultin tapaamiseen ja yleensä ottaen oman urasuunnitelman laatimiseen:   

1)     Haastatteluun valmistautuminen  

 • Ota selvää rekrytoivasta yrityksestä 
 • Kirjoita muistiin, mitä haluat haastattelun aikana saada selville  
 • Pohdi miksi juuri sinä voisit menestyä tehtävässä   

2)    CV:n läpikäyminen ja urapolun kertaus  

 • Muistele kohokohtia, tärkeimpiä saavutuksiasi ja asioita, joista voit olla ylpeä   
 • Mieti haastavia tilanteita työhistoriasi varrelta ja miten selvisit niistä   
 • Pohdi, mikä on ollut paras ja huonoin työpaikkasi ja miksi  

3)    Osaaminen ja vahvuudet   

 • Käy läpi nykyinen ja aiemmat työtehtäväsi ja niistä kertynyt kokemus ja osaaminen   
 • Mikä on vahvuutesi haettavan tehtävän kannalta, entä missä sinun tulisi kehittyä menestyäksesi tehtävässä  
 • Harjoittele hissipuhe  

4)    Motivaatio ja urasuunnitelma    

 • Mieti seuraavat 3–5 vuotta eteenpäin – mitä toivot, että urallasi tällä aikavälillä tapahtuu   
 • Mitä sinun tulisi kehittää itsessäsi tai mitä askeleita sinun on otettava päästäksesi seuraavalle tasolle   
 • Mistä unelmoit   

5)    Arvot ja asenteet   

 • Mitä arvostat työssä ja elämässä ja miten arvot näkyvät käytännön toimissasi   
 • Milloin olet viimeksi opetellut jotain uutta ja miten se sujui  
 • Mikä saa sinut tyytyväiseksi / tyytymättömäksi   

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme