Henkilöstöriskien minimointi

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.
Tuocon hr riskit ja riskienhallinta blogi

Muutoksessa johtaminen 

Globaalit haasteet, joita on viime vuosina ollut useita, ovat vaikuttaneet yritysten arjen pyörittämiseen vahvasti. Globaalit myllerrykset ovat olleet äärimmäinen stressitesti kaikille toimialoille.  Näiden seurauksena ajatusmalli johtamisen näkökulmasta on kääntynyt muutosjohtamisesta muutoksessa johtamiseen, jossa henkilöstöriskien minimoinnilla on tärkeä asema. Muutosjohtaminen on ihmisten ja asioiden johtamista, joka on liittynyt johonkin yksittäiseen, tietyssä ajassa ja paikassa tapahtuvaan tavoitteelliseen muutokseen, johon impulssi on tullut joko organisaation ulko- tai sisäpuolelta. Usein muutosjohtaminen on koettu hitaaksi ja kivuliaaksi prosessiksi. Viimeiset vuodet ovat kuitenkin korostetusti näyttäneet, että olemme jatkuvassa muutoksessa. Suurimmat muutokset ovat aiheutuneet organisaation ulkopuolisista tapahtumista. Nykyaikainen johtaminen on lisääntyvässä määrin muutoksessa johtamista. Edelläkävijöitä ja menestyjiä ovat ne, jotka kykenevät tehokkaasti reagoimaan ennalta-arvaamattomiin muutoksiin myös strategisella tasolla. Eilen luotu strategia voi olla käyttökelvoton työkalu jo huomenna. Muutoksessa johtaminen on opettanut yrityksiä nopeaan reagointiin ja luovuuteen. Muutosherkkyys ja siihen vastaaminen on ratkaiseva menestyksen kulmakivi. Nopea reagointi, päätöksentekokyky sekä jatkuva varpaillaan olo, aiheuttavat lisääntyvää tuen tarvetta yrityksille ja niiden henkilöstölle. 

Henkilöstön tehokkuuden tukeminen 

Henkilöstön tehokkuudesta ja tuottavuudesta puhuttaessa on vaarana, että ajattelumalli kääntyy siihen, miten yksittäisestä henkilöstä saadaan entistä enemmän tehoja irti. Tämä ei suinkaan ole tarkoitus, vaan päämääränä on järkeistää toimintaa ja pyrkiä eliminoimaan turhat rönsyt pois priorisoimalla tekemistä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Toisin sanoen tehokkuuden tavoitteena on oleellisen tunnistaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oleellinen, tavoitteiden mukainen tekeminen lisää työn tehokkuutta ja lisää työn merkityksellisyyttä. Työn merkityksellisyyden kokeminen on yksi tärkeä tekijä työhyvinvoinnin ja sitoutumisen kannalta. Työn tehokkuuden kehittäminen jatkuvien muutosten keskellä vaatii esihenkilöstöltä ja johtajilta kyvykkyyttä johtaa tehtävien priorisointia nopealla syklillä. Avoimuus ja kommunikaation tärkeys korostuu entisestään. Johtajien näkemyksellisyys, selkeiden tavoitteiden määrittäminen ja niiden uudelleen määrittäminen sekä tavoitteista kommunikoiminen ovat tärkeitä tekijöitä työn tehokkuuden kannalta. Näihin haasteisiin löytyy ratkaisu meidän esihenkilö- ja johtoryhmävalmennuksistamme. Optimaalisen valmennustuloksen kannalta on tärkeää, että itse valmennustilaisuus ei jää irralliseksi tapahtumaksi, jonka oppeja ei siirretä konkretiaan. Onnistuneen valmennuskokonaisuuden tulisi tarjota työkaluja opitun siirtämiseksi arjen tekemiseen. Vasta kun oppeja ja uusia toimintamalleja toteutetaan tavoitteellisesti omissa työtehtävissä, on valmennuskokonaisuus onnistunut. 

Riskikartoitus avuksi 

Yrityksen liiketoiminnan kannalta olisi hyvä kerran vuodessa pysähtyä miettimään, vastaako organisaation tämänhetkinen toiminta yrityksen strategiaa. Joissain tapauksissa jopa itse strategia kaipaa päivitystä. Henkilöstön riskikartoituksella pääsemme pureutumaan henkilöstön rooleihin, kriittisiin toimintoihin ja niiden sisältöihin. Meneekö juna oikeaan suuntaan, onko junassa yrityksen toiminnan kannalta oikeat matkustajat jokaisella pysäkillä mukana ja tehdäänkö liiketoiminnan kannalta kriittisiä toimintoja tehokkaasti. Mitä tehdään, jos tärkeä matkustaja jää jollain asemalla yllättäen kyydistä pois? Onko yrityksessä varauduttu tähän? Näihin kaikkiin on saatavilla tukea Tuoconin asiantuntijoiden avulla. Avainhenkilöstön riskikartoituksen avulla pääsemme pureutumaan syvällisesti organisaatioiden avainhenkilöiden rooleihin ja heidän tehtäviinsä. Riskikartoituksessa teemme arviointia, mitkä roolit ja tehtävät ovat yrityksen strategian kannalta kriittisiä. Seuraavassa vaiheessa tuotamme toimintasuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa kriittisistä tehtävistä ja millä aikajänteellä ja kiireysasteella kehittämistoimia on tehtävä.  

Tuocon tarjoaa laajan palveluvalikoiman henkilöstöriskien minimoimiseksi kaikkiin työuran vaiheisiin. Avainhenkilöstön rekrytoinneilla löydämme sopivat henkilöt sopiviin tehtäviin ja sopiviin organisaatioihin. Palvelumme tähtää mahdollisimman korkeaan osuvuuteen ja pysyvyyteen. Määräaikaiseen tai projektiluonteiseen erikoisasiantuntijan tarpeeseen löytyy vastaus interim- vuokrajohtajapalvelusta. Johtamiseen ja henkilöstön tuottavuuden kehittämiseen on tarjolla esihenkilö- ja johtoryhmävalmennuksia sekä henkilökohtaista uravalmennusta. Tutkimuspalveluiden avulla teemme avainhenkilöstön riskikartoitusten lisäksi muita henkilöstökartoituksia ja tutkimuksia räätälöidysti sekä persoonallisuusprofilointeja organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Outplacement- palveluilla varmistetaan laadukas lopputulos henkilöstön tulevaisuuden urakehityksen suhteen sekä positiivisen työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen varmistamiseksi.  

Muutama sana minusta:

Kirjoittaja on Tuocon Oy partneri Sami Mustonen. Sami luotsaa Tuoconin toimintaa Rovaniemen toimipisteellä ja tekee asiakastyötä monipaikkaisesti ympäri Suomen. Tuoconin mukana Sami tarjoaa asiakkailleen timanttista laatua erilaissa valmennuskokonaisuuksissa ja suorahauissa. Erityisesti Samin työtä inspiroi organisaatioiden ja yritysten kehittäminen seuraavalle tasolle strategisten tavoitteiden kautta. Strategiaan ja organisaatiokulttuuriin tiukasti nivoutuneet henkilöstön kehittämistoimet tuottavat yrityksille parasta menestymispääomaa.

Ota yhteyttä

Jos sinua kiinnostaa vaihtaa muutama sana aiheesta tai firman kehittämisestä, voit ottaa minuun yhteyttä kätevästi alla olevalla lomakkeella. Vastaan vuorokauden sisällä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

    Yhteydenotto

    Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

    Katso kaikki yhteystietomme