Rekrytoinnin terminologia tutuksi

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.
Tuocon suorahaku suorarekry rovaniemi

Rekrytoinnin termien ja niihin liittyvien palveluiden kertausta 

Moni työntekijöitä rekrytoiva yritys on varmasti välillä hukassa rekrytointitermien ja niihin liittyvien palveluiden kanssa. Rekrytointikonsultti lähestyy puhelimitse ja ilmoittaa tekevänsä suorarekryjä, suorahakuja tai headhunttausta. Mitä nämä kaikki tarkoittavat? Mitä eroa on suorahaulla ja suorarekrytoinnilla? Mitä tarkoittaa hybridihaku? Mitä on executive search? Olipa sitten kyse suorahausta, suorarekrytoinnista tai hybridihausta, niin kaikissa palveluissa varmistetaan onnistunut ja laadukas rekrytointiprosessi. Samalla minimoidaan rekrytointiin liittyviä henkilöriskejä. Onnistunut rekrytointi on investointi, joka maksaa itsensä takaisin hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Sopiva henkilö, sopivassa tehtävässä ja sopivassa yrityksessä lisää yrityksen tuottavuutta ja sitä kautta kannattavuutta. Tässä blogissa käydään tiivistetysti läpi rekrytoinnin terminologiaa ja avataan niihin liittyvien palveluiden sisältöjä. 

Suorahaku passiivisten hakijoiden tavoitteluun 

Suorahaku tarkoittaa työnhakijoiden hakemista suorakontaktoimalla potentiaalisia ja passiivisia ehdokkaita ilman julkista hakuilmoitusta. Haun kohteena on henkilöitä, jotka eivät aktiivisesti hae uutta työtä, mutta ovat sopivan tarjouksen myötä valmiita keskustelemaan uudesta mahdollisuudesta. Suorahausta käytetään myös termiä headhunting. Executive search on sekin suorahakua, mutta usein se viittaa ylimmän johdon rekrytointeihin. Suorahakuprosessissa taustatyöllä on suuri merkitys. Huolellinen tehtäväprofilointi ja kriittisten hakukriteerien määrittely on suorahaun kantava voima, joka on tiiviisti yhteydessä yrityksen strategiaan. Suorahakukonsultti on yrityksen strateginen kumppani, joka hoitaa rekrytointiprosessin alusta loppuun tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa luottamuksellisesti. Suorahaku siis nähdään pitemmän aikavälin strategisena investointina, jolla on suuri merkitys yrityksen kannattavuuden kannalta.  

Minkälaisissa tilanteissa suorahakua hyödynnetään? Suorahaun avulla haetaan asiantuntija- ja johtajatason osaajia. Suorahakua hyödynnetään tilanteissa, joissa yritys tarvitsee sopivan osaajan, mutta omat resurssit eivät riitä niitä löytämään. Yritys hakee kasvua ja siihen tarvittavaa osaamista talon ulkopuolelta. Organisaatio voi olla muutosvaiheessa, jossa tarvitaan ulkopuolista osaajaa tuomaan erityisosaamista muutoksen johtamiseen. Suorahaulla minimoidaan avainhenkilöihin kohdistuvaa riskiä rekrytoimalla paras, sopivin ja saatavilla oleva henkilö tehtävään. Tietyissä tilanteissa suorahakua käytetään, koska ei haluta viestiä tulevasta rekrytoinnista joko yrityksen sisäisesti tai ulkoisesti salassapitovelvollisuuteen vedoten.  

Suorarekrytointi tavoittaa aktiiviset hakijat 

Suorarekry, suorarekrytointi ja ilmoitushaku tarkoittavat kaikki samaa palvelua. Suorarekrytointi tai suorarekry viittaa hyvin läheisesti sanallisessa muodossaan suorahakuun, mutta palvelun ideologia on päinvastainen. Suorarekry tai suorarekrytointi on julkisen työpaikkailmoituksen avulla haettava, kohdennettu työtehtävä. Näin tavoitetaan aktiiviset työnhakijat perinteisin keinoin. Rekrytointipalveluja tarjoava yritys hakee sopivan henkilön suoraan toimeksiantajayrityksen palkkalistoille. Yleisesti suorekrytointia käytetään suorittavan tason työntekijöiden pitempiaikaiseen palkkaamiseen, projektiluonteisten työntekijöiden hakemiseen. Suorarekrytointipalvelua hyödynnetään myös tilanteissa, joissa yrityksen omat resurssit eivät riitä hakuprosessin läpiviemiseksi. Etuja ovat oikean kohderyhmän tavoittaminen, suuren hakijamassan hallinnoiminen sekä koko hakuprosessin onnistumisen varmistaminen asiantuntijan toimesta. 

Hybridihaku yhdistää suorahaun ja suorarekrytoinnin 

Perinteisesti suorarekrytoinnin ja suorahaun tekijät ovat olleet eri yrityksiä. Puhtaasti suorahakuja tekevät toimijat rekrytoivat usein asiantuntija- ja johtajatason osaajia ilman työpaikkailmoitusta. Tämäkin rajaviiva on kuitenkin häilyvä nykypäivän rekrytoinneissa. Erityisesti suorahakuja tuottavien yritysten keskuudessa on yleistynyt hybridihaun käytäntö. Kuten nimikin kertoo, niin kaksi erilaista palvelua risteytetään keskenään. Hybridihaussa tehdään sekä suorahakua, että ilmoitushakua samanaikaisesti. Ilmoitushaun kautta saadaan tavoitettua aktiiviset työnhakijat ja suorahaun kautta passiiviset työnhakijat. Luonnollisesti eri kanavissa ilmoituksen jakaminen ja niihin liittyvät markkinointitoimenpiteet aktivoivat myös passiivisia henkilöitä hakuprosessiin mukaan. Ilmoituksen lisääminen suorahaun tueksi edesauttaa työantajamielikuvan kirkastamisessa. Lisäksi ilmoituksen avulla tavoitetaan henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet muuttamaan paikkakunnalta toiselle tai maasta toiseen sopivan työtehtävän löydyttyä. 

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme