”Mitä sitä toimivaa korjaamaan.”

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Mitä teille kuuluu? Mitä teille kuuluu juuri tänään? Useasti suuntaamme katseemme menneeseen, jo tapahtuneisiin asioihin tai fokuksemme on hyvinkin tiiviisti tulevassa. Muutoksen ollessa käsillä onkin erittäin tärkeää katsoa niin peruutuspeiliin, kuin kirkastaa tulevaisuuden tahtotilaa. Olen huomannut, että toisinaan tavoitellessamme tulevaa, unohdamme pysähtyä tähän hetkeen. Unohdamme katsoa sitä mikä on käsillä, ja kysyä mitä organisaatiollemme kuuluu juuri nyt. Juuri nyt, kun etsimme uusia tapoja toimia ja yhdistämme niitä entisiin, on katseemme suunnattuna vahvasti tulevaan ja uuden normaalin arjen järjestelyihin. Jotta voimme tavoitella yhteistä tahtotilaa myös tulevaisuudessa ja johtaa muutosta kohti uutta, on erityisen tärkeää tutkia, miltä nykytilamme näyttää tässä hetkessä.

Väitän, että ymmärrys nykytilasta auttaa meitä kohti onnistuneempaa muutoksen läpivientiä ja sen kautta juurruttaa uuden tavan toimia syvemmälle organisaation kulttuuriin. Jokaisella meistä on oma, yksilöllinen näkemys ja kokemus organisaation tämänhetkisestä tilasta. Kuuluisaa ”mutu”tuntumaa, on kuitenkin haasteellista viedä eteenpäin. ”Mutua” tai puhdasta intuitiota on vaikea muuttaa koko organisaation yhteiseksi tahtotilaksi, eikä sen avulla voida määrittää yhteistä tavoitetasoa. Ajatus nykytilasta ja toiminnan tasosta pitäisi olla yhtä lailla viestitty ja yhteisesti hyväksytty, kuin ajatus tulevasta!

Kokonaisvaltainen muutos lähtee liikkeelle vasta silloin, kun koko henkilöstö saadaan oivaltamaan, että nykytilan mukaista toimintaa tulee muuttaa. Tutkimalla organisaation nykytilaa osataan tunnistaa todelliset muutostarpeet, valikoida tarpeelliset kehitystoimet sekä ryhtyä priorisoimaan yhteistä tekemistä. Samalla voidaan määritellä, mistä luovutaan. Useinhan muutokseen liittyvä ahdistus kuulostaa lausahduksilta ”Tämäkin vielä!” tai ”Missä välissä?”

Kun ymmärrämme ja olemme yhdessä oivaltaneet, miksi muutumme, on tärkeää pitää muutos ja sen tavoitteet jatkuvasti mielessä. Muutoksen keskellä ei voi liikaa korostaa viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä. Muutoksen rinnalla tulee sitkeästi nostaa esiin muutoksen syitä, merkitystä ja tavoitteita. Selkeä ja avoin viestintä, osallistaminen ja sitouttaminen ovat avainroolissa, varsinkin silloin kun olemme muutoksen matkalla. Sanotaan, että työ tekijäänsä kuuntelee. Kun tutkimme nykytilaa ja kuuntelemme henkilöstöä, on muutoksellakin mahdollisuus onnistua jäämättä vain tähdenlennoksi. Me tutkimme ja tuemme, olemme valmiita kulkemaan kanssanne muutoksen matkaa kohti uutta, tutkittua arkea.

Muutos ei koskaan saavu herättämättä tunteita

Kun muutoksen tuulet puhaltavat organisaatiossa, on henkilöstö monesti monenlaisten tunnemyrskyjen vallassa. Muutos saattaa pelottaa, ahdistaa ja jännittää. Toiset saavat muutoksesta energiaa ja motivoituvat entisestään. Muutos on jokaiselle merkityksellinen ja koskettaa koko työyhteisöä. Jotta voimme yhteisen tahtotilan kautta kuljettaa muutosta eteenpäin organisaation joka tasolla, tulee henkilöstöä tukea niin ”hyvässä kuin pahassa”, ja auttaa ymmärtämään sekä lopulta hyväksymään kehityksen ja muutoksen välttämättömyys. Vaikuttamisen mahdollisuus ja hallinnan tunne omaan tekemiseen vähentävät muutosvastaisuutta ja tukevat jaksamista muutoksen keskellä. Muutokseen osallistaminen on tärkeää ja kuitenkin samalla tulee luoda rajat, joiden sisällä on tilaa toimia.

Sanon usein, että muutos ei tapahdu pakottamalla. Kyllähän muutos saadaan aikaan myös sanelemalla, mutta sillä ei luoda muuttuvaa, kehittyvää ja hyvinvoivaa työkulttuuria. Muutos tapahtuu ymmärryksen kautta, tiettyyn tarpeeseen vastaten. Esimerkkinä käytän ajatusta talon rakentamisesta. Pelkällä vasaralla ei rakenneta taloa. On oltava yhteinen ymmärrys siitä, millaiselle perustalle rakennetaan, millainen talo halutaan ja miten se lopulta rakennetaan. Ei ole siis apua vasarasta, jos ymmärrys perustasta on hukassa. On siis tutkittava nykytilaa, jotta voidaan luoda vahvan perusta muutokselle.

Hyvä pohja tarvitsee tuekseen myös selkeän viestin. Puhutaan sitten organisaation mistä tasosta tahansa, tulisi aina muistaa, että jokaiselle tasolle tulee viestiä selkeästi ja oikea-aikaisesti, jotta vältytään epäilyksiltä. Yhteinen päämäärä, tahtotila ja tavoitteet tulee viestiä selkeästi kaikille, jotta voimme jokainen tahoillamme oivaltaa, miksi muutos on tarpeen. Kun jokainen ymmärtää, millaista taloa rakennetaan ja miksi, voimme sitouttaa jokaisen kohti yhteistä tahtotilaa ja johtaa muutosta eteenpäin. Sitoutunut tiimi on avain onnistuneen muutoksen eteenpäin viennissä, koska lopulta ihmiset tekevät muutoksen.

”Kohti ääretöntä ja sen yli” (Buzz Lightyear, Toy Story) 

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme