Rekrytoinnin trendit – minne vie headhunterin tie?

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Teemme Tuoconilla vuosittain haastattelututkimusta rekrytoinneista ja suorahauista. Haastateltavina ovat olleet suomalaisten suuryritysten ja pk-yritysten HR-päättäjiä. Nostan nyt esille muutaman keskeisen havainnon uusimman tutkimuksemme ja osittain myös oman kokemukseni pohjalta.

Tietoa on ja data luo tehokkuutta

Digitalisaation mukanaan tuoma tiedon määrä on jo muuttanut ja tulee muuttamaan rekrytointimarkkinaa sekä työtämme suorahakujen parissa. Eniten digitaalisten työkalujen ja some-alustojen käyttö on helpottanut kandidaattien löytämistä.

Jatkuvasti kehittyvä tekniikka johtaa myös prosessien automatisaatioon, joka luonnollisesti keventää prosessin kustannuksia. Tekoälyä käyttäviä sovelluksiakin markkinoilta jo löytyy. Toistaiseksi rekrytointiprosessin kompleksisuus kuitenkin haastaa tekoälyn.

Puhtaasti dataan perustuva haku lisää tehokkuutta, mutta toisaalta rajaa mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin. Saattaahan joku erinomainen henkilö, joka ei kaikilta osin täytä hakukriteereitä, mutta olisi mahdollisesti hyvällä perehdytyksellä tai pienellä toimenkuvamuutoksella erinomaisesti yritykselle soveltuva kandidaatti jäädä kokonaan haussa ilman huomiota.

Osaajapula on totta

Osaajapulasta on puhuttu paljon. Se on totisinta totta ja jopa kasvun este usealle yritykselle nyt ja tulevaisuudessa.

Suomea haastaa tulevinakin vuosina pieni osaajien joukko. Väestökehityksemme kautta osaamista siirtyy eläkkeelle kiihtyvällä tahdilla, eikä osaajien maahantulo ei näytä helpottuvan toivotulla tavalla.

Teknologisen nopean kehityksen myötä myös osaamistarpeet muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Tämä aiheuttaa osaamisen nopeutuvaa vanhenemista ja lisää tarvetta jatkuvalle valmentamiselle.

Keskeiset keinot haasteiden voittamiseksi

Keskeisinä keinoina edellä mainittujen haasteiden voittamiseksi tutkituissa yrityksissä olivat:

– työnantajamielikuvan parantaminen
– suorahakujen käytön lisääminen
– sisäiset koulutusohjelmat
– relokaatiopalvelut

Työnantajamielikuvalla on rekrytoijien mielestä kasvava merkitys rekrytoinnin onnistumiselle. Vastaajien edustamista yrityksistä valtaosa panostaa varsinaisten rekrytointiin liittyvien materiaalien lisäksi työnantajamielikuvan kehittämiseen erillisillä kampanjoilla.

Tällä osa-alueella oli selkeä ja merkittävä kasvu suhteessa edelliseen tutkimukseen.

Suorahakujen käyttö lisääntyy

Myös suorahaun käyttäminen lisääntyy. Suorahakua käyttää lähes kaikki vastaajien edustamista yrityksistä.

Keskeisiä syitä suorahaun käyttämiselle ovat haettavien osaajien kohdennettu tunnistaminen ja tavoittaminen, sekä henkilökohtaisen kontaktoinnin ja aktivoinnin tehokkuus.

Suorahaun etuina nähdään edelleen sen kohdennettavuus ja tehokkuus varsinkin silloin, kun haetaan erityisosaamista tai tehtävä on yritykselle kriittisen merkittävä.

Hyvä konsultti osaa arvioida tekoälyä paremmin minkälaiseen työyhteisöön henkilöä ollaan hakemassa, kuka kandidaateista voisi siihen kulttuuriin parhaiten soveltua ja kuinka mielenkiinto tehtävää kohtaan luodaan.

Työntekijän markkinat

Tulevaisuudessa on muodostumassa, ellei ole jo muodostunut, työntekijän markkinat. Kompetenssi ja asenne saattavat olla positiokohtaisen kokemuksen sijalla keskeisempiä tekijöitä rekrytoinneille jatkossa.

Yritysten tulee siksi satsata osaamisen kehittämiseen ja rakennettava sisäisiä koulutusohjelmia.

Rekrytointi ja erityisesti suorahaku on myös tulevaisuudessa työtä, jossa ihmissuhdetaidot ja niiden arviointi on avainasemassa. Myös kyky arvioida kandidaatin osaaminen ja asenne, toimeksiantajayrityksen kulttuuri ja työilmapiiri, sekä kyky herättää mielenkiinto kyseistä tehtävää kohtaan.

Työ on jatkossakin ihmiseltä ihmiselle tekemistä, jota teknologia auttaa ja vauhdittaa.

Palveluksessanne.

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme