”Etsitään iloista tiimipelaajaa ja sinnikästä itseohjautujaa!”

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

Jokapäiväisessä elämässä tulee vastaan paljon erilaisia sanoja, joiden merkitystä ei aina tule tarkemmin pohdittua. Sanat tuntuvat olevan itsestään selviä ja niiden merkitys on ilmeinen. Varsin harvoin tulee pysähdyttyä miettimään, mitä asioita jokin sana oikeasti pitää sisällään.

Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa rekrytoinnissa paljon käytetyt adjektiivit ”pitkäjänteinen” ja ”yrittäjähenkinen”. Näistä saattaa tulla ensi alkuun mieleen jokin tietty henkilö, tai tietynlainen käyttäytyminen. Mutta miten nämä adjektiivit oikeasti määritellään? Myöskin oma tausta voi vaikuttaa siihen, millaisena adjektiivit näkee. Kuinka hampaat irvessä asioita tulisi tavoitella, jotta saisi määritelmäkseen ”pitkäjänteinen”?

Kun organisaatioissa tunnistetaan tarve rekrytointiin, lähdetään luonnollisesti miettimään valittavan henkilön kriteereitä ja usein näitä kuvataan adjektiivien avulla. On erilaisia vaatimuksia/toiveita liittyen esimerkiksi osaamiseen ja persoonaan:

Olet jämäkkä, itsenäinen, pitkäjänteinen, systemaattinen, yhteistyökykyinen, myynnillinen, asiakaspalveluhenkinen, joustava, ongelmanratkaisutaitoinen, kielitaitoinen, rohkea, huumorintajuinen, yrittäjähenkinen, riittävän nöyrä jne.

Jokaisen rekrytoinnin kohdalla olisi tärkeä määritellä, mitä jokin tietty piirre tarkoittaa juuri tässä organisaatiossa ja miksi kyseinen ominaisuus on meille tärkeä. Millä tavoin kyseinen piirre tulee näkymään valittavan henkilön arjessa?

Haun edetessä ja haastattelujen myötä organisaatioissa valittavan henkilön kriteerit saattavat kirkastua ja osaltaan muuttua. Tällaisessakin tapauksessa olisi hyvä organisaation sisällä pohtia valittavan henkilön määriteltyjä ominaisuuksia ja niiden merkitystä heille, jolloin tiimin sisällä saadaan tarkempi kuva siitä, millaista henkilöä ollaan hakemassa. Haun edetessä on myös hyvä yhteisesti täsmentää, että kriteereiden muuttuminen palvelee silti perimmäistä tarvetta. Parhaimmillaan hyvä ”unelmakollegan” määrittely tekee työn oleellisimmat asiat näkyviksi myös olemassa olevalle henkilöstölle ja päivittää tehtävän kuvaa heidän mielissään.

On tärkeää, että uuden tekijän rekrytointiin osallistuu organisaatiosta useampi kuin yksi henkilö. Jos unelmaprofiilin luomiseen osallistuu vain esimerkiksi esihenkilö, käytännön osaamisen kannalta relevantit aspektit voivat jäädä ottamatta huomioon. Sen sijaan, jos profilointiin osallistuvat esihenkilön lisäksi tulevat kollegat, saadaan hyvää näkemystä tarvittavista ominaisuuksista mm. arjen tehtävien osalta.

Myös ulkoistetussa suorahaussa tämän tärkeys korostuu, sillä on tärkeää, että rekrytoivan organisaation ja rekrytointikonsultin käsitys haettavasta henkilöstä on samalla viivalla. Siksi on hyvä yhdessä pohtia, ja myös rekrytointikonsultin haastaa, mitä tietyllä ominaisuudella tarkoitetaan juuri tässä positiossa.

Monesti on suurpiirteinen kuva siitä millaiseen positioon henkilö on tarve löytää, mutta arjen työtehtävät täsmentyvät tarkemmin valittavan henkilön taustan, osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Toisinaan saattaa tarkentua, että yhden ihmisen sijasta tarvitaankin kaksi uutta tekijää.

Rekrytointipäätös pohjautuu myös vahvasti tunteeseen: tuntuuko henkilön palkkaaminen oikealta päätökseltä, vaikuttaako henkilö siltä, että esimerkiksi tulee hyvin juttuun muun tiimin kanssa? On tärkeää pysähtyä tarkastelemaan aiemmin määriteltyjä avainominaisuuksia valittavalle henkilölle, täyttyvätkö ne? Jos ei, voisiko henkilö oppia asiat työn lomassa. Valmista pakettia harvoin löytyy. Usein rekrytointipäätös on myös kompromissi: valitaan henkilö, vaikka kaikki kriteerit eivät täytykään. Vaikka kaikista toivotuista asioista ei välttämättä olisikaan osaamista tai kokemusta, motivaatio on hyvin tärkeässä osassa työssä menestymisessä, kunhan alan ymmärryksen peruspilarit ovat paikallaan.

Me Tuoconilla olemme koko historiamme ajan pitäneet erityisen tärkeänä sitä, että asiakkaan tiimillä, joka tulee työskentelemään valittavan henkilön kanssa, on mahdollisuus päästä mukaan kertomaan näkemyksensä ihanneprofiilista. Laatumme syntyy asiakkaan tarpeen syvästä ymmärryksestä, vahvasta ammatillisesta osaamisesta sekä aidosta välittämisestä.

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme