Johtoryhmätyöskentelyn menestystekijät

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.
Tuocon johtoryhmän menestystekijät blogi

Väitetään, että hyvin toimiva ja kommunikoiva johtoryhmä saa minkä tahansa yrityksen lentoon. Tähän väitteeseen on helppo yhtyä silloin, kun johtoryhmä on oivaltanut oman roolinsa. Johtoryhmän roolin tärkeys tulisi ymmärtää jokaisessa organisaatiossa, sillä kaikki mitä johtoryhmä tekee tai ei tee, vaikuttaa koko organisaatioon.

Johtoryhmä on vastuussa strategisen suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tehtävistä. Pelkkä johtoryhmän olemassaolo ja roolin ymmärtäminen ei vielä riitä, vaan keskeisestä on johtoryhmän tapa työskennellä yhdessä. Johtoryhmän on kyettävä toimimaan tiiviisti yhteistyössä ja sopimaan yhteisestä tavoitteesta ja suunnasta. Hyvä johtoryhmätyöskentely auttaa organisaatiota saavuttamaan sekä tavoitteet että tulokset.

Miten johtoryhmästä saadaan hyvin toimiva ja kommunikoiva?

Jokaisen johtoryhmän jäsenen on ymmärrettävä johtoryhmätyöskentelyn tärkeys. Kuitenkin usein johtoryhmän jäsenen rooliin ajaudutaan esimerkiksi vastuualueen mukana, jolloin johtoryhmässä voi istua henkilöitä, joita ei kiinnosta itse johtoryhmätyöskentely, vaan enemmänkin sen mukana tuoma statusarvo.

Johtoryhmätyön kehittäminen lähtee usein liikkeelle toimitusjohtajan vaihdoksesta tai selkeästi tunnistetusta muutostarpeesta. Itse koen, että hyvin toimiva ja kommunikoiva johtoryhmä on toimitusjohtajan tärkein ”työkalu”, jonka vaikutuksen pitäisi olla jokaisen työntekijän tunnistettavissa.

Hyvin toimivan johtoryhmän neljä osa-aluetta:

(kuvan lähd. Mikko Luoma, Johtoryhmän käsikirja)

Onko johtoryhmätyöskentelyyn liitetty yli-ihmisen piirteitä, vaikka näihinkin kokoonpanoihin pätee samat inhimillisyyden ja ihmisyyden lait kuin meidän jokapäiväisessä elämässämmekin?

Toimivan johtoryhmän edellytykset

Toimivan johtoryhmän edellytykset luodaan sillä, että johtoryhmällä on selkeä rooli osana organisaation johtamiskulttuuria, tarkoituksenmukainen kokoonpano sekä riittävän yhtenäinen tilannekuva johtoryhmän jäsenten välillä. Tämän johdosta itse koen, että kehitystyössä on aina tärkeää lähteä liikkeelle siitä, että varmistamme ja teemme näkyväksi yhteisesti tilannekuvan, josta johtoryhmän jäsenet ovat yhtä mieltä.

Johtoryhmän työskentelykäytänteet

Johtoryhmän toimivat työskentelykäytänteet voivat olla hyvin erilaisia verrattuna johonkin toiseen organisaatioon. Kokemukseni mukaan mitä kirkkaampi käsitys johtoryhmällä on omasta nykytilastaan sekä tavoitetilasta, sitä paremmin työskentelykäytännöt voidaan kehittää vastaamaan tarvetta sekä asetettuja tavoitteita. Monesti johtoryhmätyöskentelyn näkyvä osa kohdistuu johtoryhmäkokouksiin ja niiden sisällä tehtäviin toimenpiteisiin, päätöksiin ja käytäntöihin. Tämän takia, niin kuin elämässä ja tiimeissä yleensäkin, on oltavat näkyvät ja kaikkien tiedossa olevat yhteiset pelisäännöt.

Olen saanut olla kehittämässä monia johtoryhmiä. Koen joka kerta yhtä mielenkiintoiseksi hetken, kun johtajat oivaltavat, että itseasiassa johtoryhmätyöskentely on ajallisesti aika pieni osa johtajuuden työtä ja siksi paljon suurempi vaikutus työyhteisöön on niillä asioilla, joita tapahtuu johtoryhmien välissä. Lause ”johtaminen on viestintää” ei tässäkään kohdassa ole poikkeus. Olen monesti kysynyt johtoryhmiltä, sovimmeko yhteisesti, miten tästä päätöksestä viestitään muulle organisaatiolle. Työyhteisön kannalta on hämmentävää, jos he saavat jokaiselta viideltä johtajalta erilaisen vastauksen samaan kysymykseen.

Johtoryhmätyöskentelyn dynamiikka

Johtoryhmätyöskentelyn dynamiikassa oleellisinta on tiedostaa jäsenten potentiaali ja osaaminen sekä kyetä hyödyntämään tämä yrityksen hyväksi. Sisäisen dynamiikan kehittämiseen on tarjolla hyvin erilaisia menetelmiä, mutta jos menetelmien oppeja ei siirretä käytäntöön osaksi jokapäiväistä tekemistä, jäävät ne helposti vain pöytälaatikkoversioiksi. Itse olen hyödyntänyt valmennuksissa johtoryhmien kanssa Insights Discovery – persoonallisuusprofiilia jo vuodesta 2005 alkaen valmentaen sen avulla lähes 2000 ihmistä. Johtoryhmän toimiva sisäinen dynamiikka ja vuorovaikutus heijastuvat välittömästi jäsenten keskinäiseen luottamukseen ja sillä on suora vaikutus yrityksen tulokselliseen tekemiseen.

Johtoryhmätyöskentely tulokset

Johtoryhmätyöskentelyn tulokset ovat monikerroksisia. Tulokset voivat olla yksinkertaisia go/no go -tyyppisiä päätöksiä, toimintasuunnitelmien sekä tulevaisuuden innovaatioiden tutkimista tai abstraktisempia, kuten henkilökunnan innostamiseen ja sitouttamiseen liittyviä teemoja. Johtoryhmän on seurattava ja arvioitava kriittisesti yhteisiä tuloksia ja olla valmis kehittämään omaa toimintaansa jatkuvasti. Tulosten saavuttaminen on minusta yksi keskeinen asia johtoryhmätyössä, sillä sen kautta johtoryhmä vaikuttaa koko organisaation tekemiseen.

Lopuksi voin ilokseni todeta, mikä etuoikeus on päästä tekemään yhteistyötä mitä erilaisempien johtoryhmäkokoonpanojen kanssa ja nähdä, mitä yhteisellä tekemisen kehittämisellä voidaan saada aikaan. On mahtavaa huomata, että on johtoryhmiä, jotka eivät suostu juurtumaan totuttuihin toimintamalleihin, vaan pistävät itsensä likoon kehittyäkseen ja oppiakseen koko ajan lisää. Jos kaipaat sparrailua johtoryhmätyön kehittämiseen, niin ollaan yhteydessä. Tämä on aihe, josta olen aina valmis keskustelemaan.

Ota yhteyttä

Jos sinua kiinnostaa vaihtaa muutama sana aiheesta tai johtamisen kehittämisestä, voit ottaa minuun yhteyttä esimerkiksi kätevästi alla olevalla lomakkeella. Vastaan vuorokauden sisällä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

    Yhteydenotto

    Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

    Katso kaikki yhteystietomme